Selectivitat 2007: exàmens i correccions

Per part del Comissionat per a Universitats i Recerca, es va actualitzar ahir la pàgina de les Proves d’accés a la Universitat (PAU), i dins d’ella, es van publicar gairebé tots els enunciats dels exàmens de Selectivitat d’aquest any 2007 (tant els corresponents a la convocatòria de juny com el de la convocatòria de setembre). També s’han fet públiques la major part de les correccions d’aquests exàmens i cal esperar que, tal com ha passat en anys anteriors, ben aviat es puguin consultar totes les correccions.

Per si voleu consultar-ho directament, us poso tot seguit el llistat de matèries de les que podeu trobar l’examen (en cursiva) i la correcció (en negreta) de la convocatòria de juny i/o de setembre:

 

 

- Llengua catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)   

- Llengua castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Literatura catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Literatura castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Anglès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Francès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Alemany: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Italià: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Llatí: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Grec: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Matemàtiques: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Matemàtiques aplicades a les ciències socials: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Economia i organització d’empresa: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Física: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Química: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Biologia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Ciències de la Terra i medi ambient: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Història: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Filosofia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Geografia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Història de l’art: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Història de la música: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Dibuix artístic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Fonaments del disseny: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Imatge: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Volum: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Tècniques d’expressió gràfico-plàstica: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Dibuix tècnic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Tecnologia industrial: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Mecànica: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

- Electrotècnia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

univ-i-rec.jpg

 

 

 

   

Deixa un comentari