Per ensenyar i aprendre anglès online

Englishpage.com és una pàgina-web dedicada a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès, i que pot ser útil tant pel professorat com per l’alumnat, ja que cada aspecte teòric va acompanyat de diversos exercicis que es poden fer online.

Està estructurada en una sèrie de tutorials que, en alguns casos, presenten enllaços a d’altres pàgines web dedicades també a l’ensenyament de l’anglès. Entre d’altres, els principals apartats que hi podem trobar, són els següents:

- Llibre de gramàtica

- Lliçons de vocabulari

- Els temps verbals

- Les formes condicionals

- Els verbs modals

- L’ús dels gerundis i dels infinitius

- Els verbs amb preposició

- Minitutorials de gramàtica

- Diccionari de verbs irregulars

- Sala de lectura (amb mútliples enllaços a diaris, revistes i altres publicacions en anglès)

- Recursos per escoltar l’anglès (listening)


englishpagepetit