El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui, la RESOLUCIÓ ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2013.

Les persones interessades hi podeu trobar informació sobre els requisits per accedir a les proves d’accés, així com la descripció de la seva estructura i la documentació que cal presentar, els tràmits que cal fer i, sobretot, el calendari de realització d’aquestes proves que és el següent:

-La prova d’accés a grau mitjà de formació professional i d’ensenyaments esportius es farà el dia 2 de maig de 2013.

-La prova d’accés a grau superior de formació professional es farà els dies 8 i 9 de maig de 2013.

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que la inscripció a les proves d’accés, tant a grau mitjà com a grau superior, cal fer-la de l’11 al 21 de març de 2013.

En el cas de les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i Disseny, us recomano que consulteu l’annex 2 de la Resolució ja que en aquest cas hi ha fins a tres convocatòries per l’any 2013 amb diferents dates pels períodes d’inscripció i per la realització de les esmentades proves.

DOGC_linia  PAU2012  DOGC