Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Categoria: Àrea de Laboral (Pàgina 2 de 9)

Nous materials interessants per Formació i orientació laboral

En la seva pàgina web, el Servei d’Ocupació de Catalunya, va afegint apartats que poden ser interessants per ser consultats a les classes de Formació i orientació laboral. Concretament fa pocs dies que ha posat en marxa un portal anomenat “Feina activa”, que es defineix una nova eina que es posa a disposició de les persones en situació d’atur o amb ocupació i de les empreses, per relacionar-se en el mercat laboral de manera totalment gratuïta.

Dins d’aquest portal, hi podem trobar serveis prou interessants com ara l’eina Cloe, que serveix per definir l’objectiu professional de cada persona i que es considera com el primer pas que s’ha de fer en el procés de recerca de feina, ja que permet conèixer-se bé un mateix, i així tenir més elements per decidir correctament quin pot ser el seu futur laboral. També permet saber quines són les alternatives que s’adapten millor al propi perfil, i al final del procés (que dura aproximadament 1 hora, però que es pot fer en diferents moments) proporciona un informe amb el perfil professional de la persona que ha fet la consulta.

A més a més segueix sent interessant l’apartat que s’anomena Orientació per trobar feina. En ell hi trobareu diferents serveis, però crec que els més útils per la matèria de FOL, són els següents:

Curriculum vitae: contingut, consells de redacció, personalització, CV cronològic, CV funcional, CV europeu, eina per fer el propi CV.

La carta de presentació: consells, exemple de carta com a resposta a un anunci, exemple de carta d’autocandidatura.

L’entrevista: estructura, què fer abans i durant l’entrevista, comunicació verbal i no verbal, consells, preguntes més habituals.

Proves de selecció: tests psicotècnics, proves professionals, dinàmiques de grup, centre d’avaluació.

Creació de la pòpia empresa (autoocupació): dificultats prèvies, planificació inicial, fases a seguir, formes jurídiques, característiques de la persona emprenedora, serveis d’assessorament, capitalització de la prestació d’atur, les franquícies.


feina_activa cloe

La Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting

Un dels recursos educatius de producció pròpia de l’ISFTIC (Institut Superior de Formació i Recursos en xarxa pel Professorat), és “Mirar y Ver” que es presenta com un paquet de recursos per l’Educació en Mitjans de Comunicació, i encara que està dissenyat per diferents nivells educatius, crec que pot ser útil sobretot pel crèdit de Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting.

Hi podem trobar 17 unitats didàctiques, cadascuna de les quals consta de 6 apartats en diferents graus de desenvolupament (presentació, el que cal saber, activitats, avaluació, resum, glossari). Tal com està ara és un recurs prou útil per l’alumnat, i cal esperar que més endavant s’acabin d’elaborar les guies d’explotació de tots aquests recursos pel profesorat.

De moment podem treballar amb les següents unitats didàctiques:

       La publicitat en el nostre temps

       El concepte de publicitat

       Publicitat i propaganda

       La publicitat i el màrqueting

       Els reclams publicitaris en l’antiguitat

       La publicitat en l’era Gutemberg

       El cartell publicitari

       La publicitat animada

       La publicitat com a font de finançament dels mitjans de comunicació

       Les audiències televisives

       El mesurament de les audiències

       Els drets dels consumidors

       Lleis reguladores de la publicitat

       Indústria de la seducció

       Un món irreal

       Tots iguals: creant estereotips

       La publicitat i la joventut

 

isftic1  mirar-y-ver

Recursos didàctics per Gestió Comercial i Màrqueting

Cuadernalia, que es defineix com “El Portal Educativo Andaluz”, ofereix una sèrie de recursos didàctics per diferents nivells i matèries, i entre ells n’hi ha que es poden utilitzar pel CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting. Es tracta de documents en pdf editats per vàries Cambres de Comerç espanyoles, o bé de pàgines web de diverses institucions educatives però, en qualsevol cas, crec que poden ser útils pel professorat i alumnat d’aquest Cicle Formatiu. Encara que n’hi podeu trobar bastants més, crec que els més interessants són els següents:

       Conceptes bàsics d’aparadorisme

       Interiorisme i aparadorisme

       Criteris d’atenció al client en les empreses de serveis

       Tècniques de gestió comercial

       Guia de mitjans de pagament i cobrament

       La documentació necessària per l’exportació

       Llibre d’operacions financeres (Introducció, Capitalització simple, Capitalització composta, Rendes, Préstecs, Empréstits, Valors mobiliaris)

       El mercat de divises

       Etiquetatge de productes alimentaris

       La competència deslleial i la defensa de la competència

       Influència dels hàbits de compra en la resposta del consumidor a les promocions

       Guia bàsica d’anglès, francès i alemany pel comerciant

 

cuadernaliaforo1    

Videos sobre les pràctiques de Formació Professional en centres de treball

Des de fa pocs mesos el Departament d’Educació, i dins de la campanya de promoció dels ensenyaments de Formació Professional, està editant i publicant una sèrie de videos (amb el títol genèric de l’FP en imatges), que mostren les pràctiques en centres de treball que fan els alumnes quan cursen estudis de les diferents famílies professionals, tant de Cicles Formatius de Grau Mitjà (que donen el títol de Tècnic/a), com de Cicles Formatius de Grau Superior (amb obtenció del títol de Tècnic/a superior). Evidentment aquestes pràctiques en empreses (que són obligatòries tant en els centres públics com en els privats), consitueixen un dels principals atractius dels estudis de Formació Professional, ja que l’alumnat assoleix així una ràpida capacitació professional que facilita la seva inserció en el món laboral. Per això us proposo que les persones interessades feu una ullada als videos que s’han publicat fins ara, i que corresponen a les famílies professionals i als cicles formatius que us poso tot seguit:

       Sanitat (CFGM Cures auxiliars d’inefermeria)

       Sanitat (CFGS Pròtesis dentals)

       Serveis socioculturals i a la comunitat (CFGS Educació infantil)

       Activitats marítimopesqueres (CFGM Operacions de cultiu aqüícola, CFGS Producció aqüícola)

       Hoteleria i turisme (CFGS Agències de viatges, CFGS Allotjament)

       Hoteleria i turisme (CFGM Cuina, CFGM Serveis de restaurant i bar, CFGM Pastisseria i forneria, CFGS Restauració)

       Manteniment i serveis a la producció (CFGM Manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris)

       Indústries alimentàries (CFGM Elaboració de vins i altres begudes)

       Manteniment de vehicles autopropulsats (CFGS Automoció)

       Manteniment de vehicles autopropulsats (CFGS Manteniment aeromecànic, CFGS Manteniment d’aviònica)

       Edificació i obra civil (CFGM Operacions i manteniment de maquinària de construcció)

       Edificació i obra civil (CFGM Obres de la construcció)

       Electricitat i electrònica (CFGS Sistemes de regulació i control automàtics)

       Activitats agràries (CFGM Explotacions agràries intensives, CFGM Jardineria)

       Tèxtil, confecció i pell (CFGM Confecció, CFGS Patronatge)

       Fusta i moble (CFGM Fabricació a mida i instal.lació de fusteria i moble, CFGS Producció de fusta i moble)

       Fabricació mecànica (CFGM Mecanització, CFGS Construccions metàl.liques)

       Fabricació mecànica (CFGS Òptica d’ullera)

       Fabricació mecànica (CFGS Desenvolupament de projectes mecànics)

       Imatge personal (CFGM Perruqueria, CFGS Estètica)

       Química (CFGM Laboratori, CFGM Operacions de procés en planta química, CFGS Anàlisi i control, CFGS Indústries de procés químic, CFGS Química ambiental)

 

fpelectricitat_electronica fphoteleria_turisme_restauracio fpimg_quimica fpimg_sanitat 

Col.lecció de tests on-line sobre Formació i Orientació Laboral

Cuadernalia, que es defineix com a “El Portal Educativo Andaluz“, ofereix una sèrie de recursos didàctics per diferents nivells i matèries, i entre ells n’hi ha que es poden utilitzar a l’assignatura de Formació i Orientació Laboral (tant  pels Cicles Formatius de Grau Mitjà com pels de Grau Superior), i que consisteixen en una desena de tests on-line que permeten (de forma interactiva) fer una ràpida avaluació dels conceptes assimilats. Concretament s’hi poden trobar tests on-line sobre els següents apartats:

       Formes jurídiques de l’empresa (I)

       Formes jurídiques de l’empresa (II)

       Introducció al Dret laboral

       El contracte de treball

       Tipus de contracte laboral

       Jornada laboral i salari

       Modificació, suspensió i extinció de les Relacions Laborals

       Les prestacions de la Seguretat Social

       Prevenció de riscos laborals

 

    

 

« Entrades més antigues Entrades més recents »