El professor Jaume Domènech Larraz, Llicenciat en Belles Arts i especialista en Projectes Interactius i Interdisciplinars de Disseny i Imatge, és l’autor d’una adaptació al català del treball de David E. JoyceEuclid’s Elements” en el qual, les figures geomètriques s’il·lustren mitjançant applets de Java que permeten la seva manipulació interactiva. Aquesta obra, que va ser escrita per Euclides fa més de 2.300 anys, segueix tenint una gran validesa en el desenvolupament lògic dels conceptes geomètrics i matemàtics en general. En Jaume Doménech ha fet pública la seva traducció i adaptació amb el nom de “Elements d’Euclides“, i també presenta la versió castellana “Elementos de Euclides“. Tal com ell mateix indica en la introducció, és convenient consultar primer l’ús de l’applet de Geometria, així com una sèrie de definicions prèvies. L’obra, que consta de múltiples definicions, proposicions i postulats, està estructurada en els 13 llibres següents:

Els fonaments de la geometria: Teoria dels triangles, paral·leles i l´àrea (definicions, postulats, nocions comunes, proposicions)

Àlgebra geomètrica (definicions, proposicions)

Teoria de la circumferència (definicions, proposicions)

Figures inscrites i circumscrites (definicions, proposicions)

Teoria de les proporcions abstractes (definicions, proposicions)

Figures geomètriques semblants i proporcionals (definicions, proposicions)

Fonaments de la teoria dels nombres (definicions, proposicions)

Continuació de proporcions a la teoria de nombres (proposicions)

Teoria dels nombres (proposicions)

Classificació dels incommensurables (definicions I, proposicions I, definicions II, proposicions II, definicions III, proposicions III)

Geometria dels sòlids (definicions, proposicions)

Mesurament de figures (proposicions)

Sòlids regulars (proposicions)

elements-deuclides.gif         euclides.gif       euclide.jpg