Per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha actualitzat en el dia d’avui els resultats de l’assignació de places de la preinscripció universitària. Per consultar-ho cal entrar en el portal accesnet i, dins d’ell, anar a l’apartat “Consulta de resultats de l’assignació de places de la preinscripció universitària“, en el qual només cal posar la identificació personal i el codi accesnet del que ja es disposa des del començament del procés de preinscripció d’aquest any 2007.

cic_webmini2.gif