Ja fa temps que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura està estimulant la creació i aplicació de materials TIC en els diferents nivells educatius, i per això el professorat d’aquesta Comunitat Autònoma és autor de publicacions tan interessants com el blog FilEx que, a càrrec del professor Arturo de Porras (de l’IES “Reino Aftasí” de Badajoz), va presentant diversos aspectes de la Filosofia de Batxillerat que ens poden ser de prou utilitat.

En aquest blog hi podem trobar diferents temes dels quals us voldria destacar sobretot un comentari de text adaptat a la normativa de la nova Selectivitat, així com també els següents apartats:

Història de la Filosofia (els origens, els sofistes i Sòcrates, Plató i el Món de les Idees, Filosofia Medieval, Marx)

Comentari de text: guia didàctica i exemples (Marx, Kant, Tomàs d’Aquino,…)


comentario_kant comentario_texto_marx