Un dels materials curriculars que van aconseguir el segon premi de la convocatòria de Premis per materials educatius amb suport electrònic de l’any 2004 feta pel CNICE del Ministeri d’Educació i Ciència, va ser la pàgina web "Educación y Atletismo" feta per José Luis Lorente Domínguez i Fernando Lorente Domínguez. Em sembla una pàgina força interessant ja que considero que hi ha pocs materials de suport per la matèria d’Educació Física i, a més a més, pot actuar (tal com és la intenció dels seus autors) com a pont d’enllaç entre els centres de secundària i l’atletisme.

És una pàgina prou extensa i que consta dels següents apartats:

Guies didàctiques (general, del professor, de l’alumne/a)

Vocabulari d’atletisme

Breu història de l’atletisme

Instal·lacions (amb descripció dels diferents elements que hi ha en el estadis o pistes d’atletisme a l’aire lliure)

Curses de velocitat (100 metres, 200 metres, 400 metres)

Curses de mig fons (800 metres, 1500 metres)

Curses de fons (3000 metres, 5000 metres, 10000 metres, marató)

Curses de tanques (100/110 metres, 400 metres)

Curses d’obstacles (3.000 metres)

Curses de relleus (4×100 metres, 4×400 metres)

Curses de marxa

Proves de salt (alçada, longitud, triple salt, amb perxa)

Llançaments (disc, javelina, martell, pes)

Proves combinades (decatló-heptatló)

Exercicis tipus test de diferents nivells (sobre curses, salts, llançaments, proves combinades)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra