Un dels segons premis a materials educatius concedits pel Ministeri d’Educació l’any 2008, va correspondre a José Álvarez Fajardo que, des de fa uns quants anys, és professor de Matemàtiques a l’IES Delgado Hernández, de Bollullos del Condado (Huelva). El material premiat s’anomena “ZAI. Mates a tu alcance”, i té com a objectiu facilitar l’ensenyament i aprenentatge de les Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (MACS) de Batxillerat.

Les persones que hi estiguin interessades poden començar llegint la guia d’ús,per passar després a consultar i/o treballar directament qualsevol de les 8 unitats didàctiques següents:

Sistemes d’equacions lineals (esquema, lliçó, problemes)

Matrius i determinants (esquema, lliçó, problemes)

Programació lineal: inequacions (esquema, lliçó, problemes)

Càlcul de derivades (esquema, lliçó, problemes)

Aplicacions de les derivades (esquema, lliçó, problemes)

Representació de gràfiques

Càlcul de probabilitats (esquema, lliçó, problemes)

Mostreig i inferència estadística (esquema, lliçó, problemes)


ies-delgado-hernandez minist-educacion