Avui al migdia, i per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha fet públic el llistat de les notes de tall per ordre alfabètic dels centres d’estudi, corresponents a la preinscripció de juny d’aquest any 2016, i que permeten l’accés als diferents Graus universitaris tant de les Universitats públiques catalanes com de la Universitat de Vic.

Com podreu veure en aquest llistat, la nota de tall per cada Grau varia segons que la preinscripció s’hagi fet per la via de la Selectivitat i CFGS (o sigui PAU i FP), per la de més grans de 25 anys, per la de titulats universitaris i, finalment, per la de més grans de 45 anys.

És interessant consultar alguns documentos com per exemple el dels 200 centres més sol.licitats en 1a preferência, així com el Dossier de preinscripció que permet comparar el proses de preinscripció de 2016 amb el de 2015, i un Annex a la Preinscripció 2016 amb el desglossament de centres més sol.licitats en cadascuna de les universitats públiques catalanes.

Us recordo que, en el post sobre “Preinscripció universitària juny 2016: consulta resultats 1a assignació de places” vaig comentar, a més a més, de la forma de fer aquesta consulta, les situacions en que es pot trobar l’alumnat segons els resultats, i el calendari i terminis per les successives assignacions i la matrícula universitària.

CIC nou     universitats