El portal Edu365.com ens ofereix una sèrie de recursos en xarxa molt útil ja que inclou documents, exercicis i simuladors de les diferents matèries que es cursen en el Batxillerat.