Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: CIRIT

Convocatòria dels Premis de Recerca Jove (els nous premis CIRIT)

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició d’avui, la RESOLUCIÓ IUE/1373/2010, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria dels Premis Recerca Jove (PRJ), els nous premis del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (premis CIRIT), per fomentar l’esperit científic del jovent, és a dir, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, convoca els Premis de Recerca Jove que fins ara s’anomenaven Premis CIRIT, i als quals poden optar els Treballs de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat i per alumnes d’altres cursos de secundària. En la convocatòria d’aquest any també hi ha un reconeixement especial al millor treball sobre les dones i, en total, es poden concedir fins a setanta-un premis als millors treballs, així com també fins a onze premis als centres escolars participants.

Les persones interessades podeu consultar les bases de participació tant en l’esmentada RESOLUCIÓ IUE/1373/2010, com en la pàgina de Premis de Recerca Jove de l’AGAUR, en la que també hi trobareu el Formulari de sol.licitud  de participació. Per tal de veure els tipus de treballs que s’han premiat en convocatòries d’anys anteriors, podeu consultar el treball premiat que va ser publicat l’any 2008, així com també els resums dels treballs premiats l’any 2009.


diue talencia agaur

Convocatòria dels Premis CIRIT 2009 per Treball de Recerca de Batxillerat i per Treball de Síntesi de CFGS

Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat en la seva edició del dia d’avui, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ha dictat la Resolució IUE/525/2009, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de premis CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent 2009. Si llegiu aquesta convocatòria veureu que es poden concedir fins a 70 premis de 750 € cadascun, per a alumnes (o grups reduits d’alumnes) que hagin presentat o tinguin previst presentar aquest curs 2008-2009 el seu Treball de Recerca de Batxillerat (poden presentar la sol.licitud des del dia 16 d’abril fins al dia 26 de maig), o bé el Treball de Síntesi de Cicle Formatiu de Grau Superior (que poden presentar la sol.licitud entre el 27 de maig i el 18 de juny). A més a més podeeu veure que es concedeixen premis per alguns dels centres on hagin cursat els seus estudis els/les alumnes guardonats/ades. També hi podreu trobar la forma i el lloc en que cal presentar els treballs així com la documentació que cal liurar.

 

agaur   cirit-premis

Com fer el Treball de Recerca

Aquest curs 2008-2009 s’ha començat a aplicar el Decret d’ordenació del nou Batxillerat, i en ell s’estableix que el Treball de Recerca seguirà tenint una gran importància per assolir una bona nota al final d’aquests estudis. És per això que crec que val la pena utilitzar les eines que podem trobar a Internet i que poden complementar la tasca orientativa de les persones tutores del procés de realització del Treball en qüestió.

El portal edu365 presenta, des de fa pocs anys i amb actualitzacions, un laboratori interdisciplinari pel Batxillerat que s’anomena COMSOC, i que es defineix com l’entorn virtual dels estudiants per desenvolupar i compartir els seus treballs de recerca.

Consta de diferents apartats tots ells destinats a facilitar l’ajuda i el suport que necessiten els estudiants de Batxillerat per a fer aquest treball que representa un 10% de la nota total d’aquest cicle educatiu.

En primer lloc es pot consultar els serveis que ofereix entre els quals destaquen les tutories virtuals, així com un recull dels millors treballs publicats i els suggeriments dels tutors virtuals.

Tot seguit es pot consultar l’apartat de recursos útils com són:

Propostes de treballs interessants (per part de persones amb una reconeguda trajectòria investigadora i de recerca)

Exemples de treballs de recerca interessants

Plantilles per a publicar treballs i fer presentacions

Estratègies i criteris per citar fonts bibliogràfiques

Un altre apartat està dedicat al tractament de les dades obtingudes en les primers fases del treball i en el trobareu els següents consells:

Com es fa una enquesta?

Com es dissenya un experiment?

Com es tracten les variables estadístiques?

Com fer taules i gràfics?

Plantilles per a publicar treballs a Internet

Conceptes bàsics d’HTML per poder utilitzar les plantilles

També és important l’apartat d’enllaços útils com són els següents:

Què és i com es fa un treball de recerca?

Els millors treballs guardonats amb premis CIRIT

Convocatòries de premis per treballs de recerca

I finalment us voldria comentar que el portal Alehoop ens ofereix una gran quantitat d’enllaços a diferents recursos en línia que ens poden ser útils per l’elaboració del Treball de Recerca.