Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: gramàtica

Anglès per a Secundària i Batxillerat

El professor Manuel Bonillo, del Colegio Cardenal Xavierre (Zaragoza), és el responsable d’un recull de pàgines-web que, amb el nom de Bon’s Tips (EFL Inglés para Secundaria y Bachillerato), són molt interessants per ajudar a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès, tant per l’alumnat de diferents nivells educatius, com pel públic en general.

Aquestes pàgines les podem consultar de forma temàtica amb apartats de Gramàtica, Exercicis, Listening i enllaços a d’altres recursos d’anglès, o bé per nivells educatius i de coneixement de la llengua anglesa:

1r ESO (Beginners)

2n ESO (Elementary)

3r ESO (Pre-Intermediate)

4t ESO (Intermediate)

1r Batxillerat (Upper-Intermediate)

2n Batxillerat (Advanced)


bons-tips

Per ensenyar i aprendre anglès online

Englishpage.com és una pàgina-web dedicada a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès, i que pot ser útil tant pel professorat com per l’alumnat, ja que cada aspecte teòric va acompanyat de diversos exercicis que es poden fer online.

Està estructurada en una sèrie de tutorials que, en alguns casos, presenten enllaços a d’altres pàgines web dedicades també a l’ensenyament de l’anglès. Entre d’altres, els principals apartats que hi podem trobar, són els següents:

Llibre de gramàtica

Lliçons de vocabulari

Els temps verbals

Les formes condicionals

Els verbs modals

L’ús dels gerundis i dels infinitius

Els verbs amb preposició

Minitutorials de gramàtica

Diccionari de verbs irregulars

Sala de lectura (amb mútliples enllaços a diaris, revistes i altres publicacions en anglès)

Recursos per escoltar l’anglès (listening)


englishpagepetit

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions sobre la llengua catalana

Un dels recursos que els Serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona posen a l’abast de totes les persones interessades, és la pàgina web anomenada Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB), que es defineix com un conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions sobre la llengua catalana i que, presentat en forma de base de dades, es va actualitzant continuament.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar en primer lloc la pàgina d’ajuda general on hi trobareu les corresponents instruccions d’ús, i després ja podeu adreçar-vos al bloc de qüestions que us interessi, i que pot ser qualsevol dels 4 següents:

Qüestions de redacció i models de documents

Qüestions gràfiques, d’estil i convencions

Qüestions gramaticals

Referències i citacions bibliogràfiques

També podeu fer la consulta de forma més directa anant a l’índex de paraules (que té la seva corresponent pàgina d’ajuda), o bé al conjunt d’abreviacions (que també compta amb una pàgina d’ajuda).


criteris-cub politica-linguc2b4stica-ub

Dictats de Català en línia per diferents nivells educatius

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les persones interessades en aprendre Català, una sèrie de materials per l’aprenentatge entre els quals voldria destacar els dictats en línia, ja que constitueixen unes eines que poden ser utilitzades com a material didàctic en els diferents nivells educatius. En cada dictat hi ha una part d’audició i el correspponebnt text escrit, de tal manera que es pugui comprovar les possibles faltes comeses quan es fa l’exercici. També hi podem trobar, com a material d’ajuda i/o suport, el resum de Gramàtica bàsica publicat pels Serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, i la Gramàtica catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

Hi ha un total de 188 dictats corresponents als 3 nivells següents:

       Dictats de nivell intermedi: recomanats per treballar les regles generals de l’ortografia i algunes excepcions d’ús freqüent (n’hi ha que tracten de diferents aspectes ortogràfics en particular, i també dels continguts combinats).

       Dictats de nivell de suficiència: per tal de treballar les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions (també hi trobareu dictats que tracten d’aspectes molt concrets, i d’altres amb els continguts combinats).

       Dictats de nivell superior: serveixen per treballar totes les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions (en aquest cas tots els dictats són de continguts combinats).

 

 iec ub-serveis-ling

Guia per aprendre idiomes

Sempre és interessant qualsevol eina que ajudi a aprendre idiomes i, per això, us proposo consultar una pàgina web anomenada Language guide en la que trobareu diversos recursos per a aquest aprenentatge. Agafant com a idioma propi el castellà, podrem aprendre els aspectes més bàsics de 10 idiomes diferents. En cadascun d’ells hi ha una guia de vocabulari visual amb una sèrie de dibuixos de tal manera que, al passar el cursor per sobre d’ells, veurem com s’escriu i sentirem com es pronuncia la paraula representada en cada dibuix. En alguns casos també hi podreu trobar una secció de gramàtica que pot portar incorporada una mena de senzilla prova interactiva.

Encara que és una pàgina que està en construcció, ja s’hi poden trobar recursos per aprendre els següents idiomes:

       Anglès (inclou un apartat de gramàtica)

       Francès (també amb apartat de gramàtica però explicat només en anglès)

       Alemany

       Italià

       Portuguès

       Rus

       Àrab

       Xinès (mandarí)

       Japonès

       Hebreu