Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: lectura

Per ensenyar i aprendre anglès online

Englishpage.com és una pàgina-web dedicada a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès, i que pot ser útil tant pel professorat com per l’alumnat, ja que cada aspecte teòric va acompanyat de diversos exercicis que es poden fer online.

Està estructurada en una sèrie de tutorials que, en alguns casos, presenten enllaços a d’altres pàgines web dedicades també a l’ensenyament de l’anglès. Entre d’altres, els principals apartats que hi podem trobar, són els següents:

Llibre de gramàtica

Lliçons de vocabulari

Els temps verbals

Les formes condicionals

Els verbs modals

L’ús dels gerundis i dels infinitius

Els verbs amb preposició

Minitutorials de gramàtica

Diccionari de verbs irregulars

Sala de lectura (amb mútliples enllaços a diaris, revistes i altres publicacions en anglès)

Recursos per escoltar l’anglès (listening)


englishpagepetit

Materials interactius d’ortografia i redacció en Llengua Castellana

Des de fa 10 anys, l’empresa editorial “Aplicaciones didácticas”, està dedicada a la creació i difusió de materials didàctics interactius que puguin servir com a eines de suport al professorat de difernts nivells educatius. Encara que els materials elaborats es refereixen a diverses matèries, avui us voldria comentar els que estan dedicats a la Llengua Castellana, i més concretament a l’ortografia i redacció en aquesta llengua.

Ortografia (regles d’ortografia, exercicis d’ortografia interactiva). Hi ha un apartat molt interessant dedicat a l’ortografia interactiva del Quijote.

Redacció (decàleg de redacció, proves de redacció interactiva)

Lectura (lectures interactives)

Poesia (poesies interactives)

Passatemps (jocs de paraules, sopa de lletres, crucigrames,…)

ortografia-inter redaccion-interactiva ortog-2