Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: llengua castellana

Apunts de llengua i literatura castellana per segon de Batxillerat

El professorat del Departamento de Lengua castellana y literatura de l’IES Sol de Portocarrero (Almeria), ja fa temps que manté una pàgina web anomenada Aula de Lengua castellana y Literatura en la que es poden trobar diferents apartats, com per exemple un quadern d’apunts per ESO i Batxillerat, però per aquest curs 2009-2010 s’ha posat en marxa una pàgina dedicada exclusivament als continguts d’aquesta matèria, que s’imparteixen per primera vegada en el segon curs del nou Batxillerat LOE. El nom ofical d’aquesta pàgina és “Lengua Castellana, Segundo de Bachillerato (2009-2010). IES Sol de Portocarrero”, i en ella hi podem trobar apunts molt interessants que es van actualitzant, i que es poden descarregar en forma de document o es poden consultar tema per tema.

Podem trobar-hi uns apartat dedicat al comentari de text, i tot una sèrie d’apunts dels temes següents:

Llengua castellana

El text: concepte, classificació i propietats

Concepte d’oració gramatical. El sintagma nominal: estructura i funcions

Els elements del sintagma nominal

El sintagma verbal

L’oració composta

Nivell lèxic i semàntic de la llengua

Tipus de text

El llenguatge literari

Els gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre

Els gèneres periodístics. El periodisme espanyol en el segle XX

L’assaig com a gènere literari. Evolució de l’assaig a Espanya

Literatura castellana contemporània

La poesia lírica del segle XX fins el 1939

La poesia lírica des de 1940 fins els anys 70

La poesia lírica des dels anys 70 fins l’actualitat

La narrativa del segle XX fins 1939

La narrativa des de 1940 fins els anys 70

La narrativa des dels anys 70 fins l’actualitat

El teatre del segle XX fins 1939

El teatre des de 1940 fins l’actualitat

La novel.la i el conte hispanoamericans del segle XX


ies-sol-de-porto2ies-sol-dde-portocarrero

Selectivitat 2008: Criteris específics de correcció i qualificació (convocatòria de juny, 1r dia)

El Comissionat per a Universitats i Recerca, ja ha començat a publicar els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents a la convocatòria de juny del 2008. Cal tenir en compte que, en molts casos, només es publiquen de moment els esmentats criteris però, en el cas d’algunes matèries (les que us marco en lletra negreta), es pot consultar l’examen i la seva correcció més o menys completa. Més endavant ja es publicaran tots els exàmens i les correccions corresponents.

De moment hi trobareu els criteris de correcció i qualificació de les matèries de les quals s’han fet els exàmens el dia d’avui, i que són les següents:

Llengua castellana

Llengua catalana

Anglès

Francès

Alemany

Italià