Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: LOE

Recurs molt interessant per Filosofia i ciutadania

Sempre és interessant poder disposar de materials de suport per l’ensenyament i aprenentatge de les noves matèries que s’imparteixen en el Batxillerat LOE i, per això, us vull recomanar per la matèria de Filosofia i ciutadania, el recurs elaborat per Manuel Merlo Fernández, Eduardo Alés Martínez i Gonzalo Trespaderne Arnaiz, de l’IES Abdera d’Adra (Almeria), i que ha estat guardonat amb el primer premi per recursos educatius multimèdia interactius corresponent a l’any 2009 per part de l’Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Es tracta d’una aplicació informàtica, que tant es pot treballar a l’aula com a casa, i s’anomena “El viaje a Grecia”. Els seus autors (que han comptat amb la col.laboració dels seus alumnes de primer de Batxillerat) la defineixen com una novel.la didàctica en la que, mitjançant un professor virtual, guies didàctiques, fitxes de contingut, activitats diverses amb videos, qüestionaris interactius, comentaris de text, glossaris autoavaluables,…, s’explica un suposat viatge a Grècia per part d’un grup de persones que, en el seu transcurs, es van plantejant els diferents temes propis de la matèria en qüestió.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar en primer lloc la guia d’utilització i la corresponent guia didàctica, i si voleu treballar l’aplicació de forma temàtica, podeu fer-ho amb la seva versió en format html en la que hi trobareu els capítols següents:

Diàleg

Interpretació

Filosofia i ciència

Raó teòrica

Grans qüestions

Hominització

Simbolització

Socioculturalitat

Antropofilosofia

Raó pràctica

Teories ètiques

Ciutadania

Poder polític

Democràcia

Defensa de la Pau

Globalització


filo-i-ciutad1 filo-i-ciutad filo-i-ciutad2 filo-i-ciutad3

Guia per orientar-se en el pla Bolonya i en la nova Selectivitat de l’any 2010

Com que el pròxim curs 2009-2010 ja entrarà en vigor el pla Bolonya en gairebé el 80 % dels estudis universitaris a Catalunya, el Comissionat per a Universitats i Recerca ha publicat un document que,  amb el nom de Bolonya 2010,  es defineix com una Guia per orientar-se pel mapa de l’espai europeu d’educació superior, i on també podem trobar informació sobre la nova selectivitat que l’any 2010 haurà de passar l’alumnat que en el curs actual (2008-2009) ha començat el Batxillerat LOE.

Respecte al pla Bolonya podem trobar informació sobre els punts següents:

       Què és l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior?

       Quina és l’estructura dels estudis de Grau?

       Quines són les característiques del nou model?

       Diccionari europeu amb les definicions dels termes utilitzats.

Sobre la nova Selectivitat (a partir de l’any 2010) ens expliquen (amb models comparatius de les proves actuals i de les noves) els apartats següents:

       Estructura de les proves

       Qualificacions de les PAU

En el mateix document també se’ns informa d’uns petits canvis que hi ha en el procés d’accés a estudis universitaris des de CFGS.

 

bolonya-2010 comissionat-uir1 bol-2010