En previsió dels canvis que, de ben segur, caldrà fer en l’estructura de l’examen de les diferents matèries de cara a la nova Selectivitat que entrarà en vigor el pròxim curs 2009-2010, l’equip responsable de Biologia ja ha fet públic, en l’apartat de la seva web dedicat a les noves PAU, un document que, amb el nom de Concreció del currículum de Biologia per a les noves PAU, informa sobre l’estructura de l’examen, la tipologia de les preguntes, els procediments avaluables i els criteris generals d’avaluació.

Voldria destacar el fet que, per tal de facilitar l’adaptació al nou tipus d’examen, l’ampliació dels continguts avaluables es durà a terme de forma esglaonada en els transcurs de 2 anys. Així en el curs 2009-2010 s’avaluaran 4 blocs i mig (Metabolisme, Immunologia, Genètica mendeliana i evolució, Disseny experimental i Biotecnologia) mentre que, a partir del curs 2010-2011, ja s’avaluaran tots els 7 blocs possibles, és a dir:

–       Metabolisme

–       Immunologia

–       Genètica mendeliana i evolució

–       Disseny experimental

–       Biologia molecular (biomolècules i biotecnologia)

–       Microbiologia

–       Ecologia

 

bio-selec-2010-3     bio-selec-2010 bio-selec-2010-4bio-selec-2010-7