STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Categoria: Àrea d’Humanitats (page 2 of 19)

Nou portal per consultar les col.leccions del MNAC on-line

El passat divendres es va posar en funcionament, per part del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), un nou portal de col.leccions en línia que permet consultar les gairebé 1.900 obres que formen part de les seves col.leccions exposades de forma permanent.

En aquest portal, que també es presenta en altres llengües (castellano, english) i que, sens dubte és molt interessant per l’ensenyament i aprenentatge de l’Història de l’art, es poden consultar totes i cadascuna de les imatges de les obres exposades amb la corresponent fitxa tècnica.

A més a més, i dins d’un projecte de digitalització del patrimoni artístic, es poden visualitzar 2 obres en format de gigafotos, que són imatges d’alta resolució, i que corresponen a les pintures murals romàniques de l’absis central de Sant Climent de Taüll i al quadre “La Vicaria” de Marià Fortuny.

Les obres exposades es poden consultar per l’índex d’autors, però considero més didàctic fer el seguiment segons els àmbits en que estan ubicades dins del Museu, i que són els següents:

Art romànic (301 obres)

Art gòtic (280)

Renaixement i Barroc (161 obres)

Art Modern (556 obres)

Gabinet de Numismàtica (150 peces)

Dibuixos, gravats i cartells (207 obres)

Fotografia (111 obres)

mnac

mnac1mnac2mnac3mnac4

Recurs interessant per Filosofia de Batxillerat

Ja fa temps que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura està estimulant la creació i aplicació de materials TIC en els diferents nivells educatius, i per això el professorat d’aquesta Comunitat Autònoma és autor de publicacions tan interessants com el blog FilEx que, a càrrec del professor Arturo de Porras (de l’IES “Reino Aftasí” de Badajoz), va presentant diversos aspectes de la Filosofia de Batxillerat que ens poden ser de prou utilitat.

En aquest blog hi podem trobar diferents temes dels quals us voldria destacar sobretot un comentari de text adaptat a la normativa de la nova Selectivitat, així com també els següents apartats:

Història de la Filosofia (els origens, els sofistes i Sòcrates, Plató i el Món de les Idees, Filosofia Medieval, Marx)

Comentari de text: guia didàctica i exemples (Marx, Kant, Tomàs d’Aquino,…)


comentario_kant comentario_texto_marx

Recurs molt interessant per Filosofia i ciutadania

Sempre és interessant poder disposar de materials de suport per l’ensenyament i aprenentatge de les noves matèries que s’imparteixen en el Batxillerat LOE i, per això, us vull recomanar per la matèria de Filosofia i ciutadania, el recurs elaborat per Manuel Merlo Fernández, Eduardo Alés Martínez i Gonzalo Trespaderne Arnaiz, de l’IES Abdera d’Adra (Almeria), i que ha estat guardonat amb el primer premi per recursos educatius multimèdia interactius corresponent a l’any 2009 per part de l’Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Es tracta d’una aplicació informàtica, que tant es pot treballar a l’aula com a casa, i s’anomena “El viaje a Grecia”. Els seus autors (que han comptat amb la col.laboració dels seus alumnes de primer de Batxillerat) la defineixen com una novel.la didàctica en la que, mitjançant un professor virtual, guies didàctiques, fitxes de contingut, activitats diverses amb videos, qüestionaris interactius, comentaris de text, glossaris autoavaluables,…, s’explica un suposat viatge a Grècia per part d’un grup de persones que, en el seu transcurs, es van plantejant els diferents temes propis de la matèria en qüestió.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar en primer lloc la guia d’utilització i la corresponent guia didàctica, i si voleu treballar l’aplicació de forma temàtica, podeu fer-ho amb la seva versió en format html en la que hi trobareu els capítols següents:

Diàleg

Interpretació

Filosofia i ciència

Raó teòrica

Grans qüestions

Hominització

Simbolització

Socioculturalitat

Antropofilosofia

Raó pràctica

Teories ètiques

Ciutadania

Poder polític

Democràcia

Defensa de la Pau

Globalització


filo-i-ciutad1 filo-i-ciutad filo-i-ciutad2 filo-i-ciutad3

Apunts de llengua i literatura castellana per segon de Batxillerat

El professorat del Departamento de Lengua castellana y literatura de l’IES Sol de Portocarrero (Almeria), ja fa temps que manté una pàgina web anomenada Aula de Lengua castellana y Literatura en la que es poden trobar diferents apartats, com per exemple un quadern d’apunts per ESO i Batxillerat, però per aquest curs 2009-2010 s’ha posat en marxa una pàgina dedicada exclusivament als continguts d’aquesta matèria, que s’imparteixen per primera vegada en el segon curs del nou Batxillerat LOE. El nom ofical d’aquesta pàgina és “Lengua Castellana, Segundo de Bachillerato (2009-2010). IES Sol de Portocarrero”, i en ella hi podem trobar apunts molt interessants que es van actualitzant, i que es poden descarregar en forma de document o es poden consultar tema per tema.

Podem trobar-hi uns apartat dedicat al comentari de text, i tot una sèrie d’apunts dels temes següents:

Llengua castellana

El text: concepte, classificació i propietats

Concepte d’oració gramatical. El sintagma nominal: estructura i funcions

Els elements del sintagma nominal

El sintagma verbal

L’oració composta

Nivell lèxic i semàntic de la llengua

Tipus de text

El llenguatge literari

Els gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre

Els gèneres periodístics. El periodisme espanyol en el segle XX

L’assaig com a gènere literari. Evolució de l’assaig a Espanya

Literatura castellana contemporània

La poesia lírica del segle XX fins el 1939

La poesia lírica des de 1940 fins els anys 70

La poesia lírica des dels anys 70 fins l’actualitat

La narrativa del segle XX fins 1939

La narrativa des de 1940 fins els anys 70

La narrativa des dels anys 70 fins l’actualitat

El teatre del segle XX fins 1939

El teatre des de 1940 fins l’actualitat

La novel.la i el conte hispanoamericans del segle XX


ies-sol-de-porto2ies-sol-dde-portocarrero

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions sobre la llengua catalana

Un dels recursos que els Serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona posen a l’abast de totes les persones interessades, és la pàgina web anomenada Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB), que es defineix com un conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions sobre la llengua catalana i que, presentat en forma de base de dades, es va actualitzant continuament.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar en primer lloc la pàgina d’ajuda general on hi trobareu les corresponents instruccions d’ús, i després ja podeu adreçar-vos al bloc de qüestions que us interessi, i que pot ser qualsevol dels 4 següents:

Qüestions de redacció i models de documents

Qüestions gràfiques, d’estil i convencions

Qüestions gramaticals

Referències i citacions bibliogràfiques

També podeu fer la consulta de forma més directa anant a l’índex de paraules (que té la seva corresponent pàgina d’ajuda), o bé al conjunt d’abreviacions (que també compta amb una pàgina d’ajuda).


criteris-cub politica-linguc2b4stica-ub

« Older posts Newer posts »