Al tornar de les vacances de Nadal, l’alumnat de secundària ja comença a pensar en quina és l’oferta d’estudis que es poden cursar a les universitats catalanes, i per trobar informació al respecte aconsello consultar la pàgina web d’Universitats depenent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, que constitueix una eina molt útil per a triar l’estudi universitari que millor s’adapti a les perspectives acadèmiques i professionals d’aquell alumnat.

Ara bé,  com que ens trobem en un període de transició com a conseqüència del procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior (EEES) (més popularment conegut com espai o pla Bolonya), la informació es presenta de forma una mica dispersa i, per això, he intentat posar-la de tal manera que us sigui més fàcil trobar les diferents possibilitats d’estudis universitaris.

Així tenint en compte que, aquest curs 2008-2009, ja s’han implantat els primers estudis de Grau que hauran d’anar substituint als estudis vigents fins ara (Diplomatures i Llicenciatures) i cal suposar que, el pròxim curs 2009-2010, se’n posaran més en funcionament fins que, en el curs 2010-2011, totes les titulacions universitàries ja estiguin adaptades a aquesta estructura de Grau, us posarè primer la forma d’accedir a les informacions sobre Diplomatures i Llicenciatures, i després els enllaços on podreu trobar informació sobre els Graus.

Estudis anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior: corresponen a les Diplomatures i Llicenciatures i estan estructurats en cicles. En ells la càrrega d’estudis es mesura en crèdits de tal manera que cada crèdit consta de 10 hores de classe.

Les Diplomatures són estudis de 1r cicle i es cursen en 3 anys acadèmics en el transcurs dels quals s’han de fer un mínim de 180 crèdits. Les Llicenciatures són estudis de 1r i 2n cicle i es poden cursar en 4 o 5 anys acadèmics amb un mínim de 300 crèdits. Tant en un cas com l’altre, les Universitats ofereixen títols oficials i homologats (són estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori de l’Estat espanyol) i títols propis (són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix).

La consulta dels centres universitaris es pot fer segons la via d’accés (PAU Logse o CFGS) o pel nom dels estudis en ordre alfabètic, però jo us recomano que la feu per l’àmbit d’estudi de cada carrera ja que, d’aquesta manera, podreu saber la informació general, l’ estructura dels estudis, les vies d’accés, els centres on s’imparteix, i les perspectives dins del món laboral.

–       Àmbit de Ciències:

–       Diplomatures: Estadística.

–       Llicenciatures: Biologia, Biotecnologia, Ciències ambientals, Física, Geologia, Matemàtiques, Química.

 

–       Àmbit de Ciències de la salut:

–       Diplomatures: Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Nutrició humana i dietètica, Òptica i optometria, Podologia, Teràpia ocupacional.

–       Llicenciatures: Farmàcia, Medicina, Odontologia, Veterinària.

 

–       Àmbit de gestió i pràctica de l’esport:

–       Llicenciatures: Ciències de l’activitat física i de l’esport.

 

–       Àmbit de ciències socials:

–       Diplomatures: Biblioteconomia i documentació, Ciències empresarials, Criminologia i política criminal (títol propi), Direcció de comerç i distribució (títol propi), Direcció hotelera (títol propi), Educació social, Estudis immobiliaris i de la construcció (títol propi), Gestió i administració pública, Investigació privada (títol propi), Mestre d’educació especial, Mestre d’educació física, Mestre d’educació infantil, Mestre d’educació musical, Mestre d’educació primària, Mestre de llengua estrangera, Mitjans audiovisuals (títol propi), Prevenció i seguretat integral (títol propi), Relacions laborals, Tecnologia i producció industrial (títol propi), Treball social, Tributari i comptable (títol propi), Turisme.

–       Llicenciatures: Administració i direcció d’empreses, Ciències polítiques i de l’Administració, Cinema i audiovisuals (títol propi), Comerç internacional (títol propi), Comunicació audiovisual, Dret, Economia, Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i relacions públiques, Sociologia.

 

–       Àmbit d’humanitats:

–       Diplomatures: Arts i disseny (títol propi), Ciències religioses.

–       Llicenciatures: Belles arts, Filologia alemanya, Filologia anglesa, Filologia àrab, Filologia catalana, Filologia clàssica, Filologia eslava, Filologia francesa, Filologia gallega, Filologia hebrea, Filologia hispànica, Filologia italiana, Filologia portuguesa, Filologia romànica, Filosofia, Geografia, Història, Història de l’art, Humanitats, Teologia, Traducció i interpretació.

 

–       Àmbit tècnic:

–       Diplomatures: Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica aeronàutica, E.t. agrícola explotacions agropecuàries, E.t. agrícola hortofruticultura i jardineria, E.t. agrícola indústries agràries i alimentàries, E.t. agrícola mecanització i construccions rurals, E.t. obres públiques construccions civils, E.t. obres públiques hidrologia, E.t. obres públiques transports i serveis urbans, E.t. de mines, E.t. telecomunicació sistemes de telecomunicació, E.t. telecomunicació sistemes electrònics, E.t. telecomunicació so i imatge, E.t. telecomuniació telemàtica, E.t. disseny industrial, E.t. informàtica de gestió, E.t. informàtica de sistemes, E.t. topografia, E.t. forestal explotacions forestals, E.t. forestal indústries forestals, E.t. industrial electricitat, E.t. industrial electrònica industrial, E.t. industrial mecànica, E.t. industrial química industrial, E.t. industrial tèxtil, E.t. naval, Fotografia i creació digital (títol propi), Gestió aeronàutica (títol propi), Màquines navals, Multimèdia UAB (títol propi), Multimèdia  UOC (títol propi), Multimèdia UPC (títol propi), Navegació marítima, Realització audiovisual i multimèdia (títol propi).

–       Llicenciatures: Arquitectura, Aviació comercial (títol propi), Disseny UAB (títol propi), Disseny UAO (títol propi), Disseny UIC (títol propi), Disseny UPF (títol propi), Disseny UVic (títol propi), Enginyer geòleg, Enginyeria aeronàutica, Enginyeria  agronòmica, Enginyeria de camins, canals i ports, Enginyeria de forests, Enginyeria de mines, Enginyeria de telecomunicació, Enginyeria en informàtica, Enginyeria industrial, Enginyeria química, Gestió d’empreses aeronàutiques i operacions aèries (títol propi), Imatge (títol propi).


 universitats   univ-i-recer


–       Estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior: tenen com a objectiu l’adaptació dels estudis universitaris al conjunt d’Europa, ja que d’aquesta manera es facilita la mobilitat de les persones per estudiar en qualsevol dels països europeus i al mateix temps es poden reconéixer els crèdits cursats i els títols universitaris assolits. Corresponen als Graus que s’han de cursar generalment en 4 anys d’estudis i que consten de 240 crèdits ECTS (en aquest cas, cada crèdit equival a 25 hores de feina, tant lectives com de treball pràctic personal o d’estudi per part de l’alumnat). Cal tenir en compte que, en alguns casos concrets (per exemple, Medicina) els estudis de Grau poden durar més anys acadèmics ja que consten d’un nombre superior de crèdits. Si teniu dubtes sobre aquest tipus d’estudis, us aconsello que consulteu el llistat de preguntes més freqüents sobre ells. En qualsevol cas, com que, cada universitat pot programar a la seva manera els estudis de Grau, en el llistat que us poso a continuació, i que correspon als Graus que actualment es poden cursar a Catalunya, hi trobareu les sigles de cada universitat darrere del nom del Grau. Així doncs per poder obtenir el títol de Graduat o Graduada podeu cursar els estudis següents:

–       Branca d’arts i humanitats: Disseny (URL), Geografia i ordenació del territori (UdL), Història (URV), Història (UdL), Història de l’art (URV), Història de l’art (UdL), Humanitats (UAB), Humanitats (UPF), Humanitats (UOC), Traducció i interpretació (UVic), Traducció i interpretació (UPF).

–       Branca de Ciències: Física (UAB), Matemàtiques (UAB).

–       Branca de ciències de la salut: Biologia humana (UPF), Ciència i salut animal (UdL), Medicina (UPF), Medicina (UdG), Medicina (UIC).

–       Branca de ciències socials i jurídiques: Administració i direcció d’empreses (URL), Ciències de l’activitat física i de l’esport (UVic), Cinema i televisió (URL), Comunicació Audiovisual (UPF), Direcció d’empreses (URL), Dret (URL), Dret (UOC), Periodisme (URL), Psicologia (UOC), Publicitat i relacions públiques (URL), Publicitat i relacions públiques (UPF), Publicitat i relacions públiques (UdG).

–       Branca d’enginyeria i arquitectura: Enginyeria multimèdia (URL).

Aquest llistat d’estudis de Grau s’anirà modificant d’ara fins el juny, ja que les diferents universitats presenten noves titulacions que han de ser aprovades pel Ministeri de Ciència i Innovació per entrar en vigor el pròxim curs. Per això és convenient anar consultant de quan en quan l’oferta de Graus pel curs 2009-2010, i visitar el Saló de l’Ensenyament 2009.

univ-i-rec              que-i-per-que-estudiar-univ