Una eina que pot ser útil per l’ensenyament i l’aprenentatge de la matèria de filosofia en els diferents nivells educatius, és una pàgina-web en castellà anomenada Cibernous, i en la que hi podem trobar informació sobre els filòsofs dels diferents períodes històrics, així com diccionaris d’autors i conceptes filosòfics, i una acurada informació d’aquests períodes acompanyada de quadres sinòptics i mapes, que permeten una millor localització dels escenaris on van sorgir els diversos corrents de la matèria en qüestió. Es tracta d’un projecte de filosofia en la xarxa que va ser premiat l’any 2000 pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) i que està dirigit per la professora i editora Elena Díez de la Cortina.

Els principals apartats de que consta, són els següents:

       autors i temes

       períodes històrics i moviments filosòfics

       teoria i praxis de la lògica (amb aplicacions intercatives)

       glossari de termes filosòfics

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra         STUBLOGS Xarxa i Pissarra