El portal Educaweb.com especialitzat en l’oferta de serveis educatius, presenta un apartat especial dedicat a la Selectivitat 2008, amb informacions de les proves d’accés a les universitats de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol. En ell hi voldria destacar els tems següents:

En què consisteix la prova de Selectivitat?

Informació sobre la preinscripció i l’accés a totes les universitats espanyoles

Districte obert: accés a universitats d’altres CCAA

Calendari de les PAU 2007 a les diferents Comunitats Autònomes

Exemples d’exàmens d’anys anteriors

STUBLOGS Xarxa i Pissarra