El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició d’avui (dia 2 de juny), la RESOLUCIÓ IUE/1638/2008 del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa , per la qual es fa públic el calendari de la preinscripció i la matrícula universitàries per al curs acadèmic 2008-2009.

Si la consulteu podreu veure que, a més a més, de les dates i terminis de la preinscripció i la matrícula, també hi podeu trobar les dates en que es faran públics els resultats de la primera assignació de places (el dia 16 de juliol), i de les successives reassignacions (fins al mes d’octubre).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra