L’àrea de Formació i Orientació Laboral és una de les més importants dins dels Cicles Formatius, i per això es poden trobar múltiples eines i materials a la xarxa per tal d’ajudar a la seva didàctica. Entre ells, us voldria aconsellar uns que he trobat aquests dies, i que m’han semblat prou útils com per complementar els ensenyaments impartits a l’aula.

El primer material està elaborat per Rafael González Moral, professor de l’IES-SEP Escola del Treball de Barcelona, i consisteix en un extens document que tracta de com fer un “Pla d’empresa en equip” per a Cicles Formatius de Grau Superior.

ies-sep-escola-del-treball.gif

El segon material és un “Crèdit de FOL“, i està a càrrec de Llúcia Orteu, professora de l’IES F.X. Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú). Els apartats que considero més interessants són els següents:

Presentació

Dret laboral

Pràctiques

Autoavaluació

ies-fx-lluch-i-rafecas.gif

I el tercer material correspon a la pàgina-web d’en Pere Llagostera, professor de l’ IES Ramon de la Torre (Torredembarra) en la que podeu trobar 3 apartats principals:

FOL per Cicles Formatius de Grau Mitjà (amb apunts i casos pràctics)

FOL per Cicles Formatius de Grau Superior (amb apunts, normatives i materials)

Mòdul de prevenció de riscos laborals (presentació, factors i situacions de risc, mitjans, equips i tècniques de seguretat, els riscos professionals, contaminants i medi ambient, ergonomia)

pere-llagostera.gifies-ramon-de-la-torre.gifpere-llagosteratancatsuperior_r1_c1.gif