Com és ben sabut, el sistema universitari està en procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior, i per tal de clarificar l’oferta educativa universitària que de moment hi ha pel curs 2008-2009, la Direcció General d’Universitats del Comissionat per a Universitats i Recerca, ha creat un nou lloc web anomenat “Què i per què estudiar a les universitats catalanes” com a resultat de la integració i actualització de les pàgines web “Què vols estudiar i per què?” i “Directori d’estudis universitaris“.

En aquest nou lloc web, els estudiants de secundària poden consultar tota l’oferta d’estudis que es poden cursar a les universitats catalanes, de tal manera que constitueix una eina molt útil per a triar l’estudi universitari que millor s’adapti a les perspectives acadèmiques i professionals de l’alumnat.

La consulta dels centres universitaris es pot fer segons la via d’accés (PAU Logse o CFGS) o segons la universitat, però jo us recomano que la feu per l’àmbit d’estudi de cada carrera ja que, d’aquesta manera, podreu saber la informació general, l’ estructura dels estudis, les vies d’accés, els centres on s’imparteix, i les perspectives dins del món laboral.

Així les diferents titulacions ordenades segons el seu àmbit d’estudi són, entre d’altres, les següents:

 

Àmbit de Ciències (Biologia, Ciències Ambientals, Física, Geologia, Matemàtiques, Química, …)

Àmbit de Ciències de la Salut (Farmàcia, Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Odontologia, Veterinària, …)

Àmbit de Gestió i pràctica de l’esport (Ciències de l’activitat física i de l’esport)

Àmbit de Ciències Socials (Administració i direcció d’empreses, Ciències empresarials, Ciències polítiques i de l’Administració, Comerç internacional, Comunicació audiovisual, Direcció de comerç i distribució, Dret, Economia, Educació social, Investigació privada, Mestre d’educació infantil, Mestre d’educació primària, Periodisme, Psicologia, Publicitat i relacions públiques, Relacions laborals, Treball social, Turisme, …)

Àmbit d’Humanitats (Arts i disseny, Belles arts, Filologia anglesa, Filologia catalana, Filologia clàssica, Filologia hispànica, Filosofia, Geografia, Història, Història de l’art, …)

Àmbit Tècnic (Arquitectura, Arquitectura tècnica, Aviació comercial, Enginyeria de telecomunicació, Enginyeria en informàtica, Enginyeria industrial, Enginyeria química, Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes, Realització audiovisual i multimèdia, …)

   univ-i-rec.jpg             estudiar_univ_destacat_cur_50x54.jpg         universitats.gif