El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha fet, a primers de febrer, una sèrie de modificacions a la seva pàgina web per tal de donar un millor servei a la comunitat educativa. Els canvis afecten bàsicament a la imatge i estructura del web de tal manera que, entre d’altres, ara es poden visualitzar els següents apartats: 

 

Serveis i tràmits: Ajuts, beques i subvencions, preinscripció en centres educatius, proves d’accés a la formació professional, …

Consulta d’estudis: Educació infantil, Educació primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Programes de Garantia Social, Educació de persones adultes, …

Centres i serveis educatius: Cercador de centres educatius, Calendari escolar, Gestió acadèmica, Instruccions per al curs actual, Serveis a la comunitat educativa, …

 

 

dep-educacio.bmp         depensenyament_gran.gif