Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: crèdits

Preus de la matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2011-2012

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica el DECRET 365/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011-2012.

Si el voleu consultar podreu veure que, en el cas dels estudis de Grau, els preus dels crèdits, es distribueixen en tres nivells de coeficient d’estructura docent (la relació de tots els Graus inclosos en cadascun d’aquests 3 nivells la trobareu en l’annex 2 del Decret). Els imports d’aquests crèdits són els següents:

Estudis amb coeficient d’estructura docent A (estudis bàsicament de lletres i humanístics com ara Dret, Economia, ADE, Educació, Història, Filologia, …)

Preu per crèdit: 15,16 euros.

Estudis amb coeficient d’estructura docent B (estudis de ciències  i de tipus tècnic com ara Matemàtiques, Física, Enginyeries, Arquitectura, Comunicació audiovisual, etc.)

Preu per crèdit: 21,46 euros.

Estudis amb coeficient d’estructura docent C (estudis de la major part de Graus de la Branca de coneixements de Ciències de la Salut, com són Medicina, Odontologia, Veterinària, Infermeria,…).

Preu per crèdit: 23,72 euros.

Cal destacar també que, a partir d’ara, quan una persona es matriculi per segona (o successives) vegada d’un mateix crèdit, el preu de la matrícula s’incrementarà de la següent manera:

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d’un mateix crèdit en qualsevol universitat, l’import d’aquest crèdit serà el resultant d’aplicar un coeficient al preu del crèdit d’1,5. A partir de la tercera vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit l’import d’aquest serà el resultant d’aplicar un coeficient al preu del crèdit de 3.

També hi haurà un recàrrec en el preu de la matrícula de segons i successius ensenyaments universitaris

S’aplica un coeficient d’1,4 als preus per crèdit que s’estableixen en aquest Decret als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-ho, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.

  

Estudis universitaris de Grau (curs 2010-2011) amb reconeixement de crèdits cursats a CFGS

Des de fa alguns anys hi ha un acord de col.laboració entre el Departament d’Educació, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i les universitats públiques de Catalunya, que permet reconéixer com a matèries cursades alguns dels crèdits de determinats Cicles Formatius de Grau Superior.

Com que el pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja han d’estar adaptats a l’EEES (pla Bolonya) i, per tant, tots tindran la titulació de Grau, crec convenient actualitzar el llistat de centres universitaris i de CFGS referent a aquestes convalidacions o reconeixement de crèdits, ja que la pàgina web oficial de “Reconeixement de Crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior” està totalment desfasada (es refereix al començament del curs 2008-2009) i, a més a més, molts dels seus enllaços són erronis o estan trencats.

Així doncs us poso tot seguit la informació actualitzada que ofereixen (a dia d’avui) les universitats públiques de Catalunya:

Universitat de Barcelona: hi ha 9 estudis de Grau amb convalidacions de crèdits cursats en algun/s de 21 CFGS diferents.

Universitat Autònoma de Barcelona: encara no ha publicat els reconeixements de crèdits però ja ha definit (en la seva informació sobre accés amb el títol de CFCGS o equivalent) que, en el nou model d’accés als estudis universitaris des de CFGS, la ponderació de les 2 millors qualificacions de mòduls només serà (els cursos 2010-2011 i 2011-2012) de 0,1.

Universitat Pompeu Fabra: un total de 9 estudis de Grau permeten convalidar crèdits d’algun/s 24 CFGS diferents.

Universitat Politècnica de Catalunya: en 12 estudis de Grau es poden convalidar crèdits d’uns 30 CFGS diferents.

Universitat de Lleida: hi ha 12 estudis de Grau amb convalidacions de crèdits cursats en algun/s de 34 CFGS diferents.

Universitat Rovira i Virgili: en 20 estudis de Grau es poden convalidar crèdits d’algun/s de 24 CFGS diferents.

Universitat de Girona: un total de 13 estudis de Grau permeten convalidar crèdits d’algun/s 27 CFGS diferents.


uab1upf1ub1upc1udl