Des de fa alguns anys hi ha un acord de col.laboració entre el Departament d’Educació, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i les universitats públiques de Catalunya, que permet reconéixer com a matèries cursades alguns dels crèdits de determinats Cicles Formatius de Grau Superior.

Com que el pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja han d’estar adaptats a l’EEES (pla Bolonya) i, per tant, tots tindran la titulació de Grau, crec convenient actualitzar el llistat de centres universitaris i de CFGS referent a aquestes convalidacions o reconeixement de crèdits, ja que la pàgina web oficial de “Reconeixement de Crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior” està totalment desfasada (es refereix al començament del curs 2008-2009) i, a més a més, molts dels seus enllaços són erronis o estan trencats.

Així doncs us poso tot seguit la informació actualitzada que ofereixen (a dia d’avui) les universitats públiques de Catalunya:

Universitat de Barcelona: hi ha 9 estudis de Grau amb convalidacions de crèdits cursats en algun/s de 21 CFGS diferents.

Universitat Autònoma de Barcelona: encara no ha publicat els reconeixements de crèdits però ja ha definit (en la seva informació sobre accés amb el títol de CFCGS o equivalent) que, en el nou model d’accés als estudis universitaris des de CFGS, la ponderació de les 2 millors qualificacions de mòduls només serà (els cursos 2010-2011 i 2011-2012) de 0,1.

Universitat Pompeu Fabra: un total de 9 estudis de Grau permeten convalidar crèdits d’algun/s 24 CFGS diferents.

Universitat Politècnica de Catalunya: en 12 estudis de Grau es poden convalidar crèdits d’uns 30 CFGS diferents.

Universitat de Lleida: hi ha 12 estudis de Grau amb convalidacions de crèdits cursats en algun/s de 34 CFGS diferents.

Universitat Rovira i Virgili: en 20 estudis de Grau es poden convalidar crèdits d’algun/s de 24 CFGS diferents.

Universitat de Girona: un total de 13 estudis de Grau permeten convalidar crèdits d’algun/s 27 CFGS diferents.


uab1upf1ub1upc1udl