Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: EEES (Pàgina 1 de 3)

Oferta de Graus pel curs 2010-2011: Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona ja ha fet pública la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011, en el que totes les carreres universitàries ja han d’estar adaptades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (o pla Bolonya). Dels quasi 90 Graus que s’hi podran cursar, una tercera part són nous títols de tal manera que encara estan en tràmit d’aprovació i, per això, us els marco en lletra negreta tot i que gairebé segur no hi haurà cap problema perque es puguin estudiar aquest pròxim curs.

Per altra banda convé recordar que si bé la UAB és una universitat pública, té una sèrie de centres privats adscrits en els que el cost de la matrícula és bastant superior al que fixa la Generalitat pels centres públics. En la informació de cadascun dels Graus a la que podreu accedir tot seguit, hi trobareu les característiques del centre docent, així com el pla d’estudis i les sortides professionals dels estudis indicats.

Com en la resta d’universitats, els Graus s’adscriuen a les 5 branques de coneixements següents:

Branca d’Arts i Humanitats: Arqueologia, Arts i Disseny, Disseny, Estudis Anglesos, Estudis Clàssics, Estudis anglesos amb català o clàssiques o espanyol, Estudis clàssics amb anglès, català o espanyol, Estudis d’Anglès i d’Espanyol,Estudis d’Anglès i de Català, Estudis d’Anglès i de Clàssiques, Estudis d’Anglès i de Francès, Estudis d’Espanyol i de Clàssiques, Estudis d’Àsia Oriental, Estudis de Català i d’Espanyol, Estudis de Català i de Clàssiques, Estudis de Francès i d’Espanyol, Estudis de Francès i de Català, Estudis de Francès i de Clàssiques, Filosofia, Història, Història de l’Art, Humanitats, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Llengua i literatura catalanes amb anglès, clàssiques o espanyol, Llengua i literatura espanyoles amb anglès o català o clàssiques, Musicologia, Traducció i Interpretació.

Branca de Ciències: Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Estadística Aplicada, Física, Física + Matemàtiques, Genètica, Geologia, Matemàtiques, Matemàtiques + Enginyeria Informàtica, Microbiologia, Nanociències i Nanotecnologies, Química.

Branca de Ciències de la Salut: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Fisioteràpia, Infermeria (centre propi), Infermeria – Escoles adscrites, Logopèdia, Medicina (UAB/UPF), Medicina, Podologia, Psicologia, Teràpia Ocupacional, Veterinària.

Branca de Ciències Socials i Jurídiques: Administració i Direcció d’Empreses, Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Antropologia Social i Cultural, Ciència Política i Gestió Pública, Comptabilitat i Finances, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Direcció Hotelera, Dret, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Empresa i Tecnologia, Geografia i Ordenació del Territori, Gestió Aeronàutica, Gestió d’Empreses, Pedagogia, Periodisme, Prevenció i Seguretat Integral, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Sociologia, Turisme.

Branca d’Enginyeria i Arquitectura: Enginyeria Electrònica Industrial Automàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Informàtica i Serveis, Matemàtiques + Enginyeria Informàtica.


uab uab-eees

Els estudis universitaris a Catalunya (any 2010)

Al tornar de les vacances de Nadal, l’alumnat de secundària ja comença a pensar en quina és l’oferta d’estudis que es poden cursar a les universitats catalanes, i per trobar informació al respecte aconsello consultar la pàgina web  “Què i per què estudiar a les universitats de Catalunya?” depenent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, que constitueix una eina molt útil per a triar l’estudi universitari que millor s’adapti a les perspectives acadèmiques i professionals d’aquell alumnat.

Ara bé, com  a conseqüència del procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior (EEES) (més popularment conegut com espai o pla Bolonya), la informació es presenta de forma una mica dispersa i, per això, he intentat posar-la de tal manera que us sigui més fàcil trobar les diferents possibilitats d’estudis universitaris. El nombre d’estudis de Grau ofertats és molt elevat i, per tant, no el puc posar tots i només farè referència als que, en principi, estan més sol.licitats. Per altra banda, com que cada universitat pot configurar el seu propi model de Grau, al costat del nom de l’estudi poso l’enllaç a les principals universitats on es cursa de tal manera que, a l’obrir-lo, pugueu tenir informació sobre accés, característiques, pla d’estudis, sortides professionals,… A més a més, remarco en lletra negreta les universitats privades o els centres adscrits, si és el cas, a les universitats públiques.

Així tenint en compte que, aquest curs 2009-2010, ja s’han implantat aproximadamente el 80% dels  estudis de Grau previstos, encara queden unes quantes Diplomatures i Llicenciatures que, tal com està previst, en el  pròxim curs  2010-2011, ja hauran d’estar adaptades a aquesta estructura de Grau, i suposo que en el transcurs dels primers mesos d’aquest any 2010 (possiblement abans del Saló de l’Ensenyament que tindrà lloc del 17 al 21 de març) ja es farà públic el llistat i les característiques d’aquests nous Graus. De momento us poso la informació que hi ha disponible, encara que intentarè anar-la actualitzant. Al costat del nom de cada universitat us aniré posant l’enllaç a la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011 a mesura que es vagi fent pública.

Com ja sabeu, en el pla Bolonya, els estudis universitaris queden adscrits a diferents branques de coneixement (fet que cal tenir en compte tant per la nova Selectivitat com per l’accés des de CFGS) i, per això, us posarè les referències ordenades per aquestes branques. Si es vol consultar tot el llistat de Graus ofertats, es pot fer tant per ordre alfabètic com per branques de coneixement i, en qualsevol cas, les universitats les trobareu amb la seva corresponent abreviatura:

Universitat de Barcelona…..UB (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Autònoma de Barcelona…..UAB (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Politècnica de Catalunya….. UPC (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Pompeu Fabra….. UPF (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat de Lleida….. UdL (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat de Girona….. UdG (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Rovira i Virgili….. URV (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Ramon Llull….. URL (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Oberta de Catalunya….. UOC

Universitat de Vic….. UVic (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Internacional de Catalunya….. UIC (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Abat Oliba CEU….. UAO (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Tot seguit us poso ja el llistat de Graus que considero poden tenir més sol.licituds:

–       Arts i humanitats: Arqueologia (UAB), Cinema i mitjans audiovisuals  (UB),  Disseny  (UAB, URL, UVic ), Estudis anglesos  (UAB , UB), Estudis clàssics (UAB), Estudis literaris  (UB), Filologia catalana (UB), Filologia clàssica  (UB ), Filologia hispànica  (UB), Filosofia  (UAB),  Història  (UB, UAB), Història de l’art (UB, UAB), Humanitats (UAB, UPF),  Lingüística (UB),  Llengua i literatura catalanes (UAB), Llengua i literatura espanyoles  (UAB),  Llengües aplicades  (UPF ), Llengües i literatures modernes  (UB), Musicologia  (UAB),  Traducció i interpretació  (UAB, UPF, UVic).

–       Ciències: Biologia (UB, UAB), Biologia ambiental (UAB), Bioquímica (UB, UAB), Biotecnologia (UAB, UVic), Ciències ambientals (UB, UVic), Ciències biomèdiques (UB), Enologia (URV), Física (UB, UAB),  Genètica (UAB), Geologia (UB, UAB), Matemàtiques (UB, UAB),  Microbiologia (UAB), Química (UB, URL).

–       Ciències de la salut: Biologia humana (UPF), Biotecnologia (UB), Ciència i salut animal (UdL), Ciències biomèdiques (UAB),  Ciències de l’activitat física i de l’esport (UB, UdG), Ciències mèdiques bàsiques  (UB), Farmàcia (UB), Fisioteràpia (UAB, UVic , URL, UIC), Infermeria  (UB, UAB, UPF, UIC, URL), Logopèdia (UAB), Medicina (UB, UPF +UAB, UIC, UdL, URV, UdG), Nutrició humana i dietètica (URL), Odontologia (UB, UIC), Podologia (UB), Psicologia (UB, UAO, URL, UdG, URV).

–       Ciències socials i jurídiques: Administració i direcció d’empreses  (UPF, UIC, URL, UVic), Antropologia social i cultural (UB, UAB), Ciències de l’activitat física i de l’esport (UVic, URL), Ciències empresarials (UPF), Ciències polítiques i de l’Administració (UB, UPF), Ciència política i gestió pública (UAB), Cinema i televisió (URL), Comunicació audiovisual (UPF, URV, UIC, UVic),  Criminologia (UB, UAB),  Criminologia i polítiques públiques de prevenció (UPF), Direcció d’empreses-BBA (URL), Direcció hotelera  (UdG), Dret (UB, UPF, URL), Economia (UPF), Educació infantil (UB, URL, UIC), Educació primària (UAB, UB, UIC, URL), Educació social (UB, UAB, URL),  Estudis internacionals d’economia i empresa-IBE (UPF), Geografia (UB), Gestió aeronàutica (UAB),  Gestió i Administració pública (UB),  Mitjans audiovisuals (UPC), Negocis i marquèting internacionals (UPF),  Pedagogia (UB, UAB), Periodisme (UPF, URL),  Publicitat i relacions públiques (UB, UPF, UIC, URL), Relacions laborals (UB, UAB, UPF), Sociologia (UAB), Treball social (UB, URL), Turisme (UB, UAB, URV, UdG),  Turisme i gestió del lleure (UPF).

–       Enginyeria i arquitectura: Arquitectura (UIC), Disseny (UPF), Enginyeria agrícola (UPC), E. alimentària (UPC), E. de disseny industrial  (UPF), E. de l’energia (UPC), E. de sistemes audiovisuals (UPC), E.de sistemes audiovisuals de telecomunicació (URL), E. de sistemes biològics (UPC), E. de sistemes de telecomunicació (URL, UPC), E. de sistemes electrònics (UPC), E. d’edificació (UPF, UPC, URL), E. elèctrica (UAB, UPC), E. electrònica de telecomunicació (UB, URL),  E. electrònica industrial i automàtica (UAB, UPC), E. en organització de les TIC (URL), E. en sistemes audiovisuals de telecomunicació (UPF),  E. informàtica  (URL, UPF, UB), E. mecànica (UAB, UPC), E. multimèdia (URL), E. química (UB, URL, UPC), E. telemàtica (UPF, UPC, URL), Fotografia i creació digital (UPC), Informàtica i serveis  (UAB),  Multimèdia (UPC).

que-i-per-que-estudiar-univ uabubuicupcuniversitats

Què i per què estudiar a les universitats catalanes el curs 2009-2010?

 A pocs dies de l’inici del període de preinscripció universitària, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ha actualitzat el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?“, en el qual les persones que vulguin començar els seus estudis universitaris el pròxim curs 2009-2010, hi podran trobar un ampli recull de tots els estudis que es poden cursar a les universitats de Catalunya (tant públiques com privades), així com informació sobre les sortides professionals d’aquests estudis.

Crec que és molt important consultar aquest portal abans de prendre una decisió, ja que durant el curs 2009-2010 coexistiran estudis que ja s’han adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES) o sigui Graus, i estudis anteriors a l’EEES és a dir Diplomatures i Llicenciatures.

Les persones interessades poden fer una cerca d’informació a partir del menú que trobaran a l’esquerra de la pàgina d’inici del portal, però si voleu accedir de forma directa a estudis concrets, podeu fer-ho de la manera següent:

       Consulta de tots els estudis ofertats (tant Graus com Diplomatures i Llicenciatures) per ordre alfabètic

       Diplomatures i Llicenciatures per ámbit de coneixements

       Diplomatures i Llicenciatures per ordre alfabètic

       Graus per ordre alfabètic i universitat

       Graus per branca de coneixements i universitat

       Graus per universitat

 

universitats1que-i-per-que-estudiar-univuniv-i-rec

Guia per orientar-se en el pla Bolonya i en la nova Selectivitat de l’any 2010

Com que el pròxim curs 2009-2010 ja entrarà en vigor el pla Bolonya en gairebé el 80 % dels estudis universitaris a Catalunya, el Comissionat per a Universitats i Recerca ha publicat un document que,  amb el nom de Bolonya 2010,  es defineix com una Guia per orientar-se pel mapa de l’espai europeu d’educació superior, i on també podem trobar informació sobre la nova selectivitat que l’any 2010 haurà de passar l’alumnat que en el curs actual (2008-2009) ha començat el Batxillerat LOE.

Respecte al pla Bolonya podem trobar informació sobre els punts següents:

       Què és l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior?

       Quina és l’estructura dels estudis de Grau?

       Quines són les característiques del nou model?

       Diccionari europeu amb les definicions dels termes utilitzats.

Sobre la nova Selectivitat (a partir de l’any 2010) ens expliquen (amb models comparatius de les proves actuals i de les noves) els apartats següents:

       Estructura de les proves

       Qualificacions de les PAU

En el mateix document també se’ns informa d’uns petits canvis que hi ha en el procés d’accés a estudis universitaris des de CFGS.

 

bolonya-2010 comissionat-uir1 bol-2010

L’Espai Europeu a la UB: Oferta de titulacions pel curs 2009-2010

Fa pocs dies que la Universitat de Barcelona ha fet pública l’oferta de titulacions pel pròxim curs 2009-2010, i en ella cal destacar que la majoria seran ja titulacions de Grau (és a dir, adaptades a l’EEES o pla Bolonya). Al respecte és interessant llegir la informació sobre l’organització i estructura de les noves titulacions, així com també una sèrie d’orientacions sobre els canvis que suposa passar de Diplomatures i Llicenciatures a estudis de Grau, i també l’apartat de preguntes freqüents que permeten resoldre alguns dubtes sobre el pla Bolonya, i el glossari de les paraules que formen la terminologia utilitzada en aquestes noves titulacions. Concretament està previst que es puguin cursar els següents estudis de Grau:

       Branca d’Arts i Humanitats: Cinema i Mitjans Audiovisuals, Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengües i Literatures Modernes, Lingüística.

       Branca de Ciències: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Física, Geologia, Matemàtiques, Química.

       Branca de Ciències de la Salut: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria, Infermeria (Sant Joan de Déu), Farmàcia, Medicina, Medicina Molecular, Odontologia, Podologia, Psicologia.

       Branca de Ciències Socials i Jurídiques: Antropologia Social i CulturalCiències Polítiques i Administració, Criminologia, Direcció Hotelera i Turística, Dret, Educació Social, Estadística (compartit amb la UPC), Geografia, Gestió i Administració Pública, Informació i Documentació, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Pedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Treball Social.

       Branca d’Enginyeria i Arquitectura:  Enginyeria    Informàtica, Enginyeria Electrònica i Telecomunicacions, Enginyeria Química (compartit amb la UAB).

A més a més, es mantenen  algunes titulacions correponents a estudis anteriors a l’EEES com són les següents:

       Diplomatures: Ciències Empresarials, Nutrició Humana i Dietètica.

       Llicenciatures: Administració i Direcció d’Empresa, Belles Arts, Economia, Enginyeria Geològica (compartit amb la UPC), Sociologia.

       Títols propis: Estudis Immobiliaris i de la Construcció, Investigació Privada, Tributari i Comptable.

 

ub      ub-bolonya

« Entrades més antigues