Al tornar de les vacances de Nadal, l’alumnat de secundària ja comença a pensar en quina és l’oferta d’estudis que es poden cursar a les universitats catalanes, i per trobar informació al respecte aconsello consultar la pàgina web  “Què i per què estudiar a les universitats de Catalunya?” depenent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, que constitueix una eina molt útil per a triar l’estudi universitari que millor s’adapti a les perspectives acadèmiques i professionals d’aquell alumnat.

Ara bé, com  a conseqüència del procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior (EEES) (més popularment conegut com espai o pla Bolonya), la informació es presenta de forma una mica dispersa i, per això, he intentat posar-la de tal manera que us sigui més fàcil trobar les diferents possibilitats d’estudis universitaris. El nombre d’estudis de Grau ofertats és molt elevat i, per tant, no el puc posar tots i només farè referència als que, en principi, estan més sol.licitats. Per altra banda, com que cada universitat pot configurar el seu propi model de Grau, al costat del nom de l’estudi poso l’enllaç a les principals universitats on es cursa de tal manera que, a l’obrir-lo, pugueu tenir informació sobre accés, característiques, pla d’estudis, sortides professionals,… A més a més, remarco en lletra negreta les universitats privades o els centres adscrits, si és el cas, a les universitats públiques.

Així tenint en compte que, aquest curs 2009-2010, ja s’han implantat aproximadamente el 80% dels  estudis de Grau previstos, encara queden unes quantes Diplomatures i Llicenciatures que, tal com està previst, en el  pròxim curs  2010-2011, ja hauran d’estar adaptades a aquesta estructura de Grau, i suposo que en el transcurs dels primers mesos d’aquest any 2010 (possiblement abans del Saló de l’Ensenyament que tindrà lloc del 17 al 21 de març) ja es farà públic el llistat i les característiques d’aquests nous Graus. De momento us poso la informació que hi ha disponible, encara que intentarè anar-la actualitzant. Al costat del nom de cada universitat us aniré posant l’enllaç a la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011 a mesura que es vagi fent pública.

Com ja sabeu, en el pla Bolonya, els estudis universitaris queden adscrits a diferents branques de coneixement (fet que cal tenir en compte tant per la nova Selectivitat com per l’accés des de CFGS) i, per això, us posarè les referències ordenades per aquestes branques. Si es vol consultar tot el llistat de Graus ofertats, es pot fer tant per ordre alfabètic com per branques de coneixement i, en qualsevol cas, les universitats les trobareu amb la seva corresponent abreviatura:

Universitat de Barcelona…..UB (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Autònoma de Barcelona…..UAB (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Politècnica de Catalunya….. UPC (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Pompeu Fabra….. UPF (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat de Lleida….. UdL (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat de Girona….. UdG (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Rovira i Virgili….. URV (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Ramon Llull….. URL (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Oberta de Catalunya….. UOC

Universitat de Vic….. UVic (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Internacional de Catalunya….. UIC (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Universitat Abat Oliba CEU….. UAO (actualitzada la seva oferta d’estudis de Grau pel curs 2010-2011)

Tot seguit us poso ja el llistat de Graus que considero poden tenir més sol.licituds:

–       Arts i humanitats: Arqueologia (UAB), Cinema i mitjans audiovisuals  (UB),  Disseny  (UAB, URL, UVic ), Estudis anglesos  (UAB , UB), Estudis clàssics (UAB), Estudis literaris  (UB), Filologia catalana (UB), Filologia clàssica  (UB ), Filologia hispànica  (UB), Filosofia  (UAB),  Història  (UB, UAB), Història de l’art (UB, UAB), Humanitats (UAB, UPF),  Lingüística (UB),  Llengua i literatura catalanes (UAB), Llengua i literatura espanyoles  (UAB),  Llengües aplicades  (UPF ), Llengües i literatures modernes  (UB), Musicologia  (UAB),  Traducció i interpretació  (UAB, UPF, UVic).

–       Ciències: Biologia (UB, UAB), Biologia ambiental (UAB), Bioquímica (UB, UAB), Biotecnologia (UAB, UVic), Ciències ambientals (UB, UVic), Ciències biomèdiques (UB), Enologia (URV), Física (UB, UAB),  Genètica (UAB), Geologia (UB, UAB), Matemàtiques (UB, UAB),  Microbiologia (UAB), Química (UB, URL).

–       Ciències de la salut: Biologia humana (UPF), Biotecnologia (UB), Ciència i salut animal (UdL), Ciències biomèdiques (UAB),  Ciències de l’activitat física i de l’esport (UB, UdG), Ciències mèdiques bàsiques  (UB), Farmàcia (UB), Fisioteràpia (UAB, UVic , URL, UIC), Infermeria  (UB, UAB, UPF, UIC, URL), Logopèdia (UAB), Medicina (UB, UPF +UAB, UIC, UdL, URV, UdG), Nutrició humana i dietètica (URL), Odontologia (UB, UIC), Podologia (UB), Psicologia (UB, UAO, URL, UdG, URV).

–       Ciències socials i jurídiques: Administració i direcció d’empreses  (UPF, UIC, URL, UVic), Antropologia social i cultural (UB, UAB), Ciències de l’activitat física i de l’esport (UVic, URL), Ciències empresarials (UPF), Ciències polítiques i de l’Administració (UB, UPF), Ciència política i gestió pública (UAB), Cinema i televisió (URL), Comunicació audiovisual (UPF, URV, UIC, UVic),  Criminologia (UB, UAB),  Criminologia i polítiques públiques de prevenció (UPF), Direcció d’empreses-BBA (URL), Direcció hotelera  (UdG), Dret (UB, UPF, URL), Economia (UPF), Educació infantil (UB, URL, UIC), Educació primària (UAB, UB, UIC, URL), Educació social (UB, UAB, URL),  Estudis internacionals d’economia i empresa-IBE (UPF), Geografia (UB), Gestió aeronàutica (UAB),  Gestió i Administració pública (UB),  Mitjans audiovisuals (UPC), Negocis i marquèting internacionals (UPF),  Pedagogia (UB, UAB), Periodisme (UPF, URL),  Publicitat i relacions públiques (UB, UPF, UIC, URL), Relacions laborals (UB, UAB, UPF), Sociologia (UAB), Treball social (UB, URL), Turisme (UB, UAB, URV, UdG),  Turisme i gestió del lleure (UPF).

–       Enginyeria i arquitectura: Arquitectura (UIC), Disseny (UPF), Enginyeria agrícola (UPC), E. alimentària (UPC), E. de disseny industrial  (UPF), E. de l’energia (UPC), E. de sistemes audiovisuals (UPC), E.de sistemes audiovisuals de telecomunicació (URL), E. de sistemes biològics (UPC), E. de sistemes de telecomunicació (URL, UPC), E. de sistemes electrònics (UPC), E. d’edificació (UPF, UPC, URL), E. elèctrica (UAB, UPC), E. electrònica de telecomunicació (UB, URL),  E. electrònica industrial i automàtica (UAB, UPC), E. en organització de les TIC (URL), E. en sistemes audiovisuals de telecomunicació (UPF),  E. informàtica  (URL, UPF, UB), E. mecànica (UAB, UPC), E. multimèdia (URL), E. química (UB, URL, UPC), E. telemàtica (UPF, UPC, URL), Fotografia i creació digital (UPC), Informàtica i serveis  (UAB),  Multimèdia (UPC).

que-i-per-que-estudiar-univ uabubuicupcuniversitats