Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Filosofia

Novetats per la Selectivitat del 2018: la Filosofia deixa de ser matèria de la fase general.

Segons un comunicat que, la Secretaria d’Universitats i Recerca ha fet arribar als diferents centres educatius, i seguint les instruccions del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’introdueixen algunes novetats de cara a l’examen de Selectivitat que s’haurà de fer l’any 2018.

La novetat més important és que la Filosofia deixa de ser matèria de la fase general de les Proves d’accés a la Universitat (PAU), i passa a ser considerada matèria de la fase específica. D’aquesta manera a la fase general els alumnes s’hauran d’examinar de cinc matèries: Català, Castellà, Llengua estrangera, Història, i una matèria a escollir d’entre les matèries comunes d’opció, o sigui: Matemàtiques, Llatí, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, i Fonaments de les Arts.

També hi ha alguns canvis en l’apartat de ponderacions, de tal manera que la Filosofia serà matèria ponderable per cursar molts dels Graus en les branques d’Arts i Humanitats, i de Ciències Socials i Jurídiques, mentre que, en el cas dels Graus d’Arquitectura, tindran una ponderació de 0,2 les matèries de Fonaments de les Arts, Història de l’Art, Disseny i Dibuix artístic, una ponderació de 0,1 les matèries de Cultura Audiovisual i Geografia, deixaran de ponderar les matèries de Biologia, Electrotècnia i Química, i seguiran mantenint la seva ponderació actual les matèries de Dibuix tècnic (0,2), Física (0,2), Matemàtiques (0,2), Ciències de la Terra i Medi ambient (0,1), Economia de l’empresa (0,1) i Tecnologia industrial (0,1).

Tot i així, cal ressaltar que les PAU mantindran la seva estructura bàsica actual, amb una fase general obligatòria que comptarà un 40% per la nota d’accés (el 60% restant serà la nota mitjana de Batxillerat), i una fase específica voluntària que permetrà augmentar la nota d’admissió a la universitat.

2016-06-30_1440

Recurs interessant per Filosofia de Batxillerat

Ja fa temps que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura està estimulant la creació i aplicació de materials TIC en els diferents nivells educatius, i per això el professorat d’aquesta Comunitat Autònoma és autor de publicacions tan interessants com el blog FilEx que, a càrrec del professor Arturo de Porras (de l’IES “Reino Aftasí” de Badajoz), va presentant diversos aspectes de la Filosofia de Batxillerat que ens poden ser de prou utilitat.

En aquest blog hi podem trobar diferents temes dels quals us voldria destacar sobretot un comentari de text adaptat a la normativa de la nova Selectivitat, així com també els següents apartats:

Història de la Filosofia (els origens, els sofistes i Sòcrates, Plató i el Món de les Idees, Filosofia Medieval, Marx)

Comentari de text: guia didàctica i exemples (Marx, Kant, Tomàs d’Aquino,…)


comentario_kant comentario_texto_marx

Recurs molt interessant per Filosofia i ciutadania

Sempre és interessant poder disposar de materials de suport per l’ensenyament i aprenentatge de les noves matèries que s’imparteixen en el Batxillerat LOE i, per això, us vull recomanar per la matèria de Filosofia i ciutadania, el recurs elaborat per Manuel Merlo Fernández, Eduardo Alés Martínez i Gonzalo Trespaderne Arnaiz, de l’IES Abdera d’Adra (Almeria), i que ha estat guardonat amb el primer premi per recursos educatius multimèdia interactius corresponent a l’any 2009 per part de l’Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Es tracta d’una aplicació informàtica, que tant es pot treballar a l’aula com a casa, i s’anomena “El viaje a Grecia”. Els seus autors (que han comptat amb la col.laboració dels seus alumnes de primer de Batxillerat) la defineixen com una novel.la didàctica en la que, mitjançant un professor virtual, guies didàctiques, fitxes de contingut, activitats diverses amb videos, qüestionaris interactius, comentaris de text, glossaris autoavaluables,…, s’explica un suposat viatge a Grècia per part d’un grup de persones que, en el seu transcurs, es van plantejant els diferents temes propis de la matèria en qüestió.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar en primer lloc la guia d’utilització i la corresponent guia didàctica, i si voleu treballar l’aplicació de forma temàtica, podeu fer-ho amb la seva versió en format html en la que hi trobareu els capítols següents:

Diàleg

Interpretació

Filosofia i ciència

Raó teòrica

Grans qüestions

Hominització

Simbolització

Socioculturalitat

Antropofilosofia

Raó pràctica

Teories ètiques

Ciutadania

Poder polític

Democràcia

Defensa de la Pau

Globalització


filo-i-ciutad1 filo-i-ciutad filo-i-ciutad2 filo-i-ciutad3

Filosofia en xarxa

Una eina que pot ser útil per l’ensenyament i l’aprenentatge de la matèria de filosofia en els diferents nivells educatius, és una pàgina-web en castellà anomenada Cibernous, i en la que hi podem trobar informació sobre els filòsofs dels diferents períodes històrics, així com diccionaris d’autors i conceptes filosòfics, i una acurada informació d’aquests períodes acompanyada de quadres sinòptics i mapes, que permeten una millor localització dels escenaris on van sorgir els diversos corrents de la matèria en qüestió. Es tracta d’un projecte de filosofia en la xarxa que va ser premiat l’any 2000 pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) i que està dirigit per la professora i editora Elena Díez de la Cortina.

Els principals apartats de que consta, són els següents:

       autors i temes

       períodes històrics i moviments filosòfics

       teoria i praxis de la lògica (amb aplicacions intercatives)

       glossari de termes filosòfics

 

        

 

The Internet Encyclopedia of Philosophy

Com que cada vegada s’imparteixen més matèries generalistes en anglès, crec interessant comentar un portal dedicat a l’explicació (en aquesta llengua) dels conceptes i pensadors de la Filosofia, i que s’anomena “The Internet Encyclopedia of Philosophy”. En ell hi podeu trobar un cercador en ordre alfabètic de termes i autors filosòfics, que han estat elaborats per part d’un equip redactor format per diferents professors de diverses universitats americanes. Les persones que hi esteu interessades, podeu començar llegint la introducció de l’obra, per passar després a consultar el tema que vulgueu dins del corresponent índex alfabètic.