Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Jornades (Pàgina 1 de 2)

Universitat de Barcelona: jornades de portes obertes 2017 i oferta de Graus pel curs 2017-2018

La Universitat de Barcelona (que concentra un terç de l’alumnat universitari de Catalunya), ha fet pública la seva oferta d’estudis pel curs 2017-2018 fa pocs dies, i per les persones que es vulguin informar personalment visitant les seves instal.lacions, hi ha la possiblitat d’assistir a les jornades de portes obertes que tindran lloc bàsicament entre els dies 1 i 26 del mes d’abril.

Tingueu en compte que cal omplir un formulari d’inscripció que trobareu en la descripció del programa de la jornada en cadascuna de les diferents Facultats i/o Escoles universitàries tal com us poso tot seguit i, a més a més, hi podeu veure la informació sobre els diferents Graus:

Facultat de Belles Arts (Belles Arts, Conservació-restauració de Bens Culturals, Disseny): dia 4 d’abril.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Informació i Documentació, Comunicació Audiovisual, Doble titulació Informació i Documentació – Comunicació Audiovisual) : dia 19 d’abril.

Facultat de Biologia (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques): dia 7 d’abril.

Facultat de Dret (Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret, Dret-ADE, Dret-Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Dret-GAP, Relacions Laborals): dia 6 d’abril.

Facultat d’Economia i Empresa (Administració i Direcció d’Empreses, ADE-Dret, ADE-Matemàtiques, Economia, Estadística, Economia-Estadística, Sociologia, Empresa Internacional): dia 6 d’abril.

Facultat d’Educació (Educació Social, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, doble titulació Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària, Pedagogia, Treball Social) : dia 7 d’abril.

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Campus Diagonal) (Farmàcia, Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica): dia 5 d’abril.

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Campus de l’Alimentació de Torribera) (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica): dia 6 d’abril.

Facultat de Filologia (Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Comunicació i Indústries Culturals, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes, Llengües Romàniques i les seves Literatures): dia 6 d’abril.

Facultat de Filosofia (Filosofia): dia 4 d’abril.

Facultat de Física (Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Física, doble titulació Física + Matemàtiques): dia 20 d’abril.

 – Facultat de Geografia i Història  (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, Història de l’Art) : dia 4 d’abril.

Facultat de Ciències de la Terra (Ciències del Mar, Enginyeria Geològica, Geologia): dia 5 d’abril.

Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Matemàtiques-ADE, Matemàtiques-Enginyeria Informàtica, Matemàtiques-Física): dia 26 d’abril.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Odontologia, Infermeria, Podologia, Ciències Biomèdiques, Medicina, Enginyeria Biomèdica): dies 4,5, 6 o 7 d’abril.

Facultat de Psicologia (Psicologia): dies 5 i 6 d’abril.

Facultat de Química (Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Materials): dia 19 d’abril.

A més a més, d’aquestes Facultats i Escoles Universitàries que són centres integrats en la Universitat de Barcelona, també hi ha alguns centres privats adscrits i que, generalment (excepte INEFC), tenen un preu de matrícula més elevat. En ells, les jornades de portes obertes i els estudis ofertats, són:

– Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Cinema i Mitjans Audiovisuals): dies per determinar.

– Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) (Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució): 1 d’abril.

Escola Superior de Relacions Públiques (Publicitat i Relacions Públiques): dies 5, 27 d’abril i 18 de maig.

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (Ciències Culinàries i Gastronòmiques, Turisme): dia 1 d’abril.

Campus Docent Sant Joan de Déu (Infermeria): dia 3 d’abril.

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) (Continguts Digitals Interactius , Creació i Producció Digital): dies 1 d’abril i 20 de maig.

INEFC (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport): dia 5 d’abril.

Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (Seguretat): dies 5 d’abril i 13 de maig.

UB

Universitat de Barcelona: Jornada de portes obertes 2013 i oferta de Graus pel curs 2013-2014

La Universitat de Barcelona (que concentra un terç de l’alumnat universitari de Catalunya), ha fet pública la seva oferta d’estudis pel curs 2013-2014 fa pocs dies, i per les persones que es vulguin informar personalment visitant les seves instal.lacions, hi ha la possiblitat d’assistir a les jornades de portes obertes que es faran bàsicament entre els dies 15 i 19 del mes d’abril.

Tingueu en compte que cal omplir un formulari d’inscripció que trobareu en la descripció del programa de la jornada en cadascuna de les diferents Facultats i/o Escoles universitàries tal com us poso tot seguit i, a més a més, hi podeu veure la informació sobre els diferents Graus:

Escola Universitària d’Infermeria (Infermeria, Podologia): dia 19 d’abril.

Facultat de Belles Arts (Belles Arts, Conservació-restauració de Bens Culturals, Disseny): 18 d’abril.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Informació i Documentació): dia 16 d’abril.

Facultat de Biologia (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques): dia 26 d’abril.

Facultat de Dret (Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals): dia 16 d’abril.

Facultat d’Economia i Empresa (Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Estadística, Sociologia , atenció Grau de nova implantació: Empresa Internacional): dia 18 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Diagonal) (Farmàcia): dia 18 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus de l’Alimentació de Torribera) (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica): dia 19 d’abril.

Facultat de Filologia (Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Comunicació i Indústries Culturals, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes): dia 18 d’abril.

Facultat de Filosofia (Filosofia): dia 17 d’abril.

Facultat de Física (Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Física, doble titulació Física + Matemàtiques): dia 17 d’abril.

 – Facultat de Formació del Professorat (Educació Infantil, Educació Primària): dies 17 i 18 d’abril.

Facultat de Geografia i Història  (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, Història de l’Art) : dia 17 d’abril.

Facultat de Geologia (Enginyeria Geològica, Geologia): dia 19 d’abril.

Facultat de Matemàtiques (Enginyeria Informàtica, Matemàtiques): dia 18 d’abril.

Facultat de Medicina (Ciències Mèdiques Bàsiques, Enginyeria Biomèdica, Medicina): dia 19 d’abril.

 – Facultat d’Odontologia (Odontologia): dia 19 d’abril.

Facultat de Pedagogia (Educació Social, Pedagogia, Treball Social): dia 17 d’abril.

Facultat de Psicologia (Psicologia): dies 17 i 18 d’abril.

Facultat de Química (Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Materials): dia 17 d’abril.

A més a més, d’aquestes Facultats i Escoles Universitàries que són centres integrats en la Universitats de Barcelona, també hi ha alguns centres privats adscrits i que, generalment (excepte INEFC), tenen un preu de matrícula més elevat. En ells, les jornades de portes obertes i els estudis ofertats, són:

Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu (Infermeria): dia 18 d’abril.

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Cinema i Mitjans Audiovisuals): 12 d’abril i 24 de maig.

Escola Superior de Relacions Públiques (Publicitat i Relacions Públiques): dies 22 i 23 d’abril.

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (Turisme direcció hotelera, Turisme direcció turística): dia 6 d’abril.

INEFC (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport): 19 d’abril.

UB2012

Jornades de portes obertes 2013 a les Universitats de Catalunya

En el transcurs dels primers mesos de l’any 2013, les universitats catalanes (tant públiques com privades), celebraran les seves jornades de portes obertes, per tal de donar a conèixer la seva oferta d’estudis i les seves instal·lacions a les persones que estan acabant el Batxillerat o els CFGS, i que puguin estar interessades en estudiar-hi alguna carrera el pròxim curs 2013-2014. Si bé l’accés a aquestes jornades o sessions informatives és lliure, en alguns casos cal omplir un formulari d’inscripció, i pot ésser que aquest formulari s’hagi de tramitar abans del 14 de desembre de 2012.

Tot seguit us poso els enllaços que us permetran consultar les dates d’aquests jornades en les 7 universitats públiques de Catalunya:

Universitat de Barcelona (UB): entre el 15 i el 19 d’abril es faran les Jornades de portes obertes, i en el corresponent enllaç hi trobareu  el formulari que cal emplenar per a formalitzar la inscripció, així com les dates en les que els centres d’aquesta Universitat obriran les seves portes.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): els dies 5, 6 i 7 de febrer es faran les Jornades de portes obertes en les que hi haurà més de 200 xerrades sobre tots els estudis i les titulacions que imparteix la UAB, distribuïdes en tres dies i complementades amb visites i activitats al campus (cal omplir la butlleta de sol.licitud abans del proper 14 de desembre). A més a més, el dissabte 27 d’abril (de 9,30 a 14) se celebra el Dia de la família, per tal de donar a conèixer els serveis acadèmics i el Campus a les famílies dels futurs estudiants (cal omplir la butlleta de sol·licitud amb data límit el dia 20 de març).

Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es faran sessions informatives els dies següents: dimarts 28 de febrer a la tarda, dimecres 6 de març a la tarda, dissabte 16 de març al matí, dissabte 13 d’abril al matí, dissabte 27 d’abril al matí. Caldrà omplir un formulari d’inscripció que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): jornades de portes obertes, visites i sessions informatives amb un calendari que varia segons les diferents Escoles i Facultats, i que es va fent públic a la seva pàgina de “Jornades de portes obertes” encara que moltes d’elles ja han fixat la data del 27 de febrer de 2013. Les persones interessades cal que vagin consultant aquesta pàgina, ja que també s’ha d’omplir un formulari d’assistència.

Universitat Rovira i Virgili (URV): Jornades de portes obertes els dies 6 i 20 de març de 2013.

Universitat de Lleida (UdL): Aviat es publicarà la data en que es farà la XX Jornada de Campus Oberts “Coneix la UdL”.

Universitat de Girona (UdG): Jornades de portes obertes (per a estudiants el 22 de febrer, i per a les famílies el 18 de maig).

 

 

I en el cas de les universitats privades podeu consultar el calendari corresponent en els següents enllaços:

Universitat Ramon Llull (URL): trobareu les dates de les sessions informatives en les pàgines dels diferents centres (ESADE , IQS, Blanquerna, La Salle,…). Cal tenir en compte que, algunes d’aquestes sessions, ja comencen a fer-se els mesos de novembre i desembre d’aquest any 2012, encara que també se’n fan més en els primers mesos del 2013.

Universitat de Vic (UVic): A la seva pàgina de “Jornada de portes obertes” es publicarà ben aviat la data de celebració.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): hi trobareu informació sobre les sessions informatives, i també podeu seguir la presentació virtual.

Universitat Abat Oliba CEU (UAO): Jornada de portes obertes (podeu sol.licitar informació al respecte)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC): les Jornades de portes obertes tindran lloc a partir del pròxim dissabte dia 24 d’aquest mes de novembre (només per Arquitectura), i cal omplir una butlleta d’inscripció, però la Jornada de Portes Obertes per la majoria de titulacions es farà el dissabte 13 d’abril de 2013 (per assistir-hi cal fer la corresponent inscripció).

  

Jornades de portes obertes 2012 a les Universitats de Catalunya

En el transcurs dels primers mesos de l’any 2012, les universitats catalanes (tant públiques com privades), celebraran les seves jornades de portes obertes, per tal de donar a conèixer la seva oferta d’estudis i les seves instal·lacions a les persones que estan acabant el Batxillerat o els CFGS, i que puguin estar interessades en estudiar-hi alguna carrera el pròxim curs 2012-2013. Si bé l’accés a aquestes jornades o sessions informatives és lliure, en alguns casos cal omplir un formulari d’inscripció, i pot ésser que aquest formulari s’hagi de tramitar abans del 15 de desembre de 2011.

Tot seguit us poso els enllaços que us permetran consultar les dates d’aquests jornades en les 7 universitats públiques de Catalunya:

 – Universitat de Barcelona (UB): en aquesta pàgina de Jornades de portes obertes es publicarà, a partir del Saló de l’Ensenyament 2012 de Barcelona,  el formulari que cal emplenar per a formalitzar la inscripció, així com les dates en les que els centres d’aquesta Universitat obriran les seves portes.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): els dies 7, 8 i 9 de febrer es faran les Jornades de portes obertes en les que hi haurà més de 200 xerrades sobre tots els estudis i les titulacions que imparteix la UAB, distribuïdes en tres dies i complementades amb visites i activitats al campus (cal omplir la butlleta de sol.licitud abans del proper 15 de desembre). A més a més, el dissabte 5 de maig(de 9,30 a 14) se celebra el Dia de la família, per tal de donar a conèixer els serveis acadèmics i el Campus a les famílies dels futurs estudiants (cal omplir la butlleta de sol·licitud amb data límit el dia 30 de març).

Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es faran sessions informatives els dies següents: dimarts 28 de febrer a la tarda, dimecres 14 de març a la tarda, dissabte 24 de març al matí, dijous 12 d’abril a la tarda, dissabte 21 d’abril al matí. Caldrà omplir un formulari d’inscripció que es publicarà properament en aquesta mateixa pàgina.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): jornades de portes obertes, visites i sessions informatives amb un calendari que varia segons les diferents Escoles i Facultats i que es farà públic ben aviat a la seva pàgina de “Jornades de portes obertes” encara que moltes d’elles ja han fixat la data del 29 de febrer de 2012. Les persones interessades cal que vagin consultant aquesta pàgina, ja que també s’ha d’omplir un formulari d’assistència.

Universitat Rovira i Virgili (URV): Jornades de portes obertes els dies 14 i 28 de març de 2012.

Universitat de Lleida (UdL): El divendres 17 de febrer de 2012 es farà la XIX Jornada de Campus Oberts “Coneix la UdL”.

Universitat de Girona (UdG): Jornades de portes obertes (per a estudiants el 24 de febrer, i per a les famílies el 19 de maig).

   

I en el cas de les universitats privades podeu consultar el calendari corresponent en els següents enllaços:

Universitat Ramon Llull (URL): trobareu les dates de les sessions informatives en les pàgines dels diferents centres (ESADE , IQS, Blanquerna, La Salle,…). Cal tenir en compte que, algunes d’aquestes sessions, ja comencen a fer-se els mesos de novembre i desembre d’aquest any 2011, encara que també se’n fan més en els primers mesos del 2012.

Universitat de Vic (UVic): A la seva pàgina de “Jornada de portes obertes” es publicarà ben aviat la data de celebració.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): hi trobareu informació sobre les sessions informatives, i també podeu seguir la presentació virtual.

Universitat Abat Oliba CEU (UAO): Jornada de portes obertes (podeu sol.licitar informació al respecte)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC): les Jornades de portes obertes tindran lloc a partir del pròxim dissabte dia 19 d’aquest mes de novembre,i cal omplir una butlleta d’inscripció encara que hi haurà més jornades en el transcurs dels mesos de març i abril del 2012 depenent de les diferents titulacions ofertades (per assistir-hi cal fer la corresponent inscripció).

  

Universitat de Barcelona: Jornada de portes obertes 2011 i oferta de Graus pel curs 2011-2012

Ja fa uns mesos vaig comentar quan es farien les jornades de portes obertes 2011 a les Universitats de Catalunya, i tenint en compte que molts de vosaltres anireu a informar-vos al Saló de l’Ensenyament 2011, que se celebrarà del 23 al 27 d’aquest mes de març, crec convenient ampliar l’informació referida a la UB.

La Universitat de Barcelona (que concentra un terç de l’alumnat universitari de Catalunya), ha fet pública la seva oferta d’estudis pel curs 2010-2011 fa pocs dies, i per les persones que es vulguin informar personalment visitant les seves instal.lacions, hi ha la possiblitat d’assistir a les jornades de portes obertes que es faran bàsicament entre els dies 5 i 8 del mes d’abril.

Tingueu en compte que cal omplir un formulari d’inscripció que trobareu en la descripció del programa de la jornada en cadascuna de les diferents Facultats i/o Escoles universitàries tal com us poso tot seguit i, a més a més, hi podeu veure la informació sobre els diferents Graus:

Escola Universitària d’Infermeria (Infermeria, Podologia): dia 29 d’abril.

Facultat de Belles Arts (Belles Arts, Conservació-restauració de Bens Culturals, Disseny): pendent de confirmació.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Informació i Documentació): dia 6 d’abril.

Facultat de Biologia (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques): dia 8 d’abril.

Facultat d’Economia i Empresa (Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Estadística, Sociologia): dia 6 d’abril.

Facultat de Dret (Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals): dia 5 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Diagonal) (Farmàcia): dia 8 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Torribera) (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica): pendent de confirmació.

Facultat de Filologia (Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes): dia 6 d’abril.

Facultat de Filosofia (Filosofia): dia 6 d’abril.

Facultat de Física (Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Física): dia 8 d’abril.

Facultat de Formació del Professorat (Comunicació Audiovisual, Educació Infantil, Educació Primària): dies 5 i 6 d’abril.

Facultat de Geografia i Història (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, Història de l’Art): dia 6 d’abril.

Facultat de Geologia (Enginyeria Geològica, Geologia): dia 8 d’abril.

Facultat de Matemàtiques (Enginyeria Informàtica, Matemàtiques): dia 8 d’abril.

Facultat de Medicina (Ciències Mèdiques Bàsiques, Enginyeria Biomèdica, Medicina): dia 29 d’abril.

Facultat d’Odontologia (Odontologia): dia 29 d’abril.

Facultat de Pedagogia (Educació Social, Pedagogia, Treball Social): dia 6 d’abril.

Facultat de Psicologia (Psicologia): dies 5 i 6 d’abril.

Facultat de Química (Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Materials): dia 8 d’abril.

A més a més, d’aquestes Facultats i Escoles Universitàries que són centres integrats en la Universitats de Barcelona, també hi ha alguns centres privats adscrits i que, generalment (excepte INEFC), tenen un preu de matrícula més elevat. En ells, les jornades de portes obertes i els estudis ofertats, són:

Escola Universitària Sant Joan de Déu (Infermeria): dia 28 d’abril.

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Cinema i Mitjans Audiovisuals): pendent de confirmació.

Escola Superior de Relacions Públiques (Publicitat i Relacions Públiques): dies 6,  7 i 29 d’abril.

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (Turisme): dia 2 d’abril.

INEFC (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport): dia 8 d’abril.


ub2 jpo2011

« Entrades més antigues