Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: juny 2014

Notes de tall preinscripció juny 2014: 1a assignació de places (a 11/07/14)

Ahir al migdia, i per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, es va fer públic el llistat de les notes de tall per ordre alfabètic dels centres d’estudi, corresponents a la preinscripció de juny d’aquest any 2014, i que permeten l’accés als diferents Graus universitaris tant de les Universitats públiques catalanes com de la Universitat de Vic.

Com podreu veure en aquest llistat, la nota de tall per cada Grau varia segons que la preinscripció s’hagi fet per la via de la Selectivitat i CFGS (o sigui PAU i FP), per la de més grans de 25 anys, per la de titulats universitaris i, finalment, per la de més grans de 45 anys.

Us recordo que, en el post sobre “Preinscripció universitària juny 2014: consulta resultats 1a assignació de places” vaig comentar, a més a més, de la forma de fer aquesta consulta, les situacions en que es pot trobar l’alumnat segons els resultats, i el calendari i terminis per les successives assignacions i la matrícula universitària.

preinscripció Consell Interuniversitari Catalunya universitats

Selectivitat 2014 (convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 95,48% (que és lleugerament superior al de l’any passat que va ser del 94,94%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,474, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,28), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,956. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,346, 7,25 i 6,887 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la quarta vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 50,32% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa una clara disminució respecte a l’any passat que va ser del 66,99%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un fort augment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 323 alumnes (això és una xifra rècord en la historia de les PAU!) o sigui, 97 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 21 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, en gairebé tots els casos (excepte Electrotècnia i Matemàtiques) la nota mitjana és superior al 5, i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Alemany (8,41),  Francès (8), Tecnologia industrial (7,47), Cultura audiovisual (7,18) i Grec (7), mentre que les més baixes són bàsicament assignatures de Ciències com ara Electrotècnia (4,58), Matemàtiques (4,97), Física (5,23), Dibuix tècnic (5,59) i Llatí (5,63).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

–       Nota de premsa sobre els resultats de les PAU juny 2014

–       Comunicat sobre els resultats de les PAU en format pdf

Consell Interuniversitari Catalunya sele2012

Selectivitat 2014 (convocatòria de juny): doble correcció i reclamació

Ara que ja se saben els resultats de la convocatòria de juny de les PAU, pot haver-hi persones que no estiguin d’acord amb la nota obtinguda en alguna de les proves efectuades i, per això, s’obrirà un període de 3 dies hàbils (des de les 9:00h del dia 1 de juliol fins a 14:00h del dia 3 de juliol), en el transcurs dels quals poden presentar una sol·licitud per demanar la doble correcció o bé una reclamació (una o altra, però de cap manera les 2 pel mateix exercici). Com la resta de tràmits relacionats amb la Selectivitat, aquesta sol.licitud, s’ha de fer a través del portal accesnet.

Si algú/una de vosaltres vol fer ús d’aquest dret, trobarà la corresponent informació a l’apartat de doble correcció i reclamació, de la pàgina dedicada a les Proves d’accés a la Universitat de la Secretaria d’Universitats i Recerca. En aquest cas val la pena pensar que la doble correcció pot representar una baixada de la nota i, per tant, no és aconsellable a les persones que hagin superat les PAU amb una nota molt justeta i, en canvi, la reclamació no pot comportar que les noves notes siguin més baixes que les inicials. En resum es pot considerar que la doble correcció es pot sol·licitar quan es cregui que no s’han aplicat bé els criteris generals d’avaluació i específics de correcció, mentre que la reclamació es pot presentar quan es consideri que hi ha pogut haver alguna errada a l’hora de fer el recompte de les notes dels diferents apartats de l’exercici.

Encara que, de ben segur, les persones interessades ja hauran rebut informació en els seus centres de secundària, si tenen algun dubte es poden adreçar a:

 Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat

 Via Laietana, 2. 08003 Barcelona

Tel. 93 552 69 80

Adreça electrònica:  coordinaciopau.cur@gencat.cat

Els resultats d’aquest procés es poden saber al portal accesnet i, més exactament, a l’apartat de Consulta de resultats de doble correcció i/o reclamació de les PAU juny 2014

sele2012 Consell Interuniversitari Catalunya pau (sobre les)

Selectivitat 2014: consulta de les notes de la convocatòria de juny

A partir d’avui, les persones que s’han examinat de les PAU aquest mes de juny, ja poden consultar les seves notes a travès del portal accesnet. Concretament han d’anar a l’apartat “Consulta de resultats de les PAU juny 2014” on s’han d’identificar i posar el seu codi accesnet. Cal recordar que la documentació amb les notes detallades, o sigui per matèries, estarà disponible en els centres de secundària on s’hagi cursat el segon de batxillerat o el curs terminal del CFGS, a partir del pròxim dilluns dia 30 de juny, i que el període per a fer la preinscripció universitària s’acaba el divendres dia 4 de juliol.

accesnet2012 Consell Interuniversitari Catalunya pau (sobre les)