Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 95,48% (que és lleugerament superior al de l’any passat que va ser del 94,94%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,474, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,28), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,956. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,346, 7,25 i 6,887 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la quarta vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 50,32% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa una clara disminució respecte a l’any passat que va ser del 66,99%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un fort augment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 323 alumnes (això és una xifra rècord en la historia de les PAU!) o sigui, 97 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 21 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, en gairebé tots els casos (excepte Electrotècnia i Matemàtiques) la nota mitjana és superior al 5, i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Alemany (8,41),  Francès (8), Tecnologia industrial (7,47), Cultura audiovisual (7,18) i Grec (7), mentre que les més baixes són bàsicament assignatures de Ciències com ara Electrotècnia (4,58), Matemàtiques (4,97), Física (5,23), Dibuix tècnic (5,59) i Llatí (5,63).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

–       Nota de premsa sobre els resultats de les PAU juny 2014

–       Comunicat sobre els resultats de les PAU en format pdf

Consell Interuniversitari Catalunya sele2012