Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: premis (Pàgina 2 de 5)

Portal interessant de recursos per ajudar a fer el Treball de Recerca de Batxillerat

Tal com us vaig comentant a l’inici de cada curs, i segons el Decret d’ordenació del Batxillerat, el Treball de Recerca té una gran importància per assolir una bona nota al final d’aquests estudis. És per això que crec que val la pena utilitzar les eines que podem trobar a Internet i que poden complementar la tasca orientativa de les persones tutores del procés de realització del Treball en qüestió.

El portal edu365 presenta, des de fa pocs anys i amb algunes actualitzacions, un laboratori interdisciplinari pel Batxillerat que s’anomena COMSOC, i que es defineix com l’entorn virtual dels estudiants per desenvolupar i compartir els seus treballs de recerca.

Consta de diferents apartats, tots ells destinats a facilitar l’ajuda i el suport que necessiten els estudiants de Batxillerat per a fer aquest treball que representa un 10% de la nota totald’aquest cicle educatiu.

En primer lloc es pot consultar els serveis que ofereix entre els quals destaquen les tutories virtuals, així com un recull dels millors treballs publicats i els suggeriments dels tutors virtuals.

Tot seguit es pot consultar l’apartat de recursos útils com són:

– Propostes de treballs interessants (per part de persones amb una reconeguda trajectòria investigadora i de recerca)

– Exemples de treballs de recerca interessants

– Plantilles per a publicar treballs i fer presentacions

– Estratègies i criteris per citar fonts bibliogràfiques

Un altre apartat està dedicat al tractament de les dades obtingudes en les primers fases del treball, i en ell trobareu els següents consells:

– Com es fa una enquesta?

– Com es dissenya un experiment?

– Com es tracten les variables estadístiques?

– Com fer taules i gràfics?

– Plantilles per a publicar treballs a Internet

– Conceptes bàsics d’HTML per poder utilitzar les plantilles

També és important l’apartat d’enllaços útils com són els següents:

– Què és i com es fa un treball de recerca?

– Els millors treballs guardonats amb premis CIRIT

– Convocatòries de premis per treballs de recerca

I finalment us voldria comentar que el portal Alehoop ens ofereix una gran quantitat d’enllaços a diferents recursos en línia que ens poden ser útils per l’elaboració del Treball de Recerca.

   

Convocatòria dels Premis de Recerca Jove (per treballs de recerca de Batxillerat, Cicles Formatius i segon cicle d’ESO)

Segons va informar ahir, amb la corresponent nota de premsa, el Govern de la Generalitat ha convocat la 32a edició dels Premis de Recerca Jove adreçats a l’alumnat de segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius (tant de Grau Mitjà com Superior), i que consisteixen en atorgar un total de 72 premis als millors treballs de recerca presentats en el curs 2012-2013.

Per a optar a la concessió d’aquests premis, que tenen una dotació econòmica de 750 euros pels alumnes i de 2500 pels centres d’ensenyament, cal seguir una sèrie de tràmits, i tenir en compte que les corresponents sol·licituds s’ha de presentar entre el 6 de juliol i el 26 de setembre d’aquest any 2013.

Per tal de veure les condicions i característiques dels esmentats premis, us recomano que llegiu la corresponent normativa.

  El nou web del Governrecercat

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (curs 2012-2013)

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica la RESOLUCIÓ ENS/688/2013, de 25 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2012-2013.

De forma resumida, poden optar a aquests premis les persones que havent finalitzat els estudis de batxillerat a Catalunya el curs 2012-2013, hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les persones interessades han de presentar la sol.licitud d’inscripció dins del termini del 31 de maig al 7 de juny de 2013 a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, i ha de contenir la informació que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució..

Les proves es realitzaran el dia 2 de juliol de 2013, a partir de les 9 hores en diferents centres segons l’àmbit territorial, i s’estructuren de la manera següent:

–       Un primer exercici amb 2 parts (una per comentar un text literari i una per comentar un text històric) de les quals una s’ha de contestar en català i l’altra en castellà.

–      Un segon exercici que també consta de 2 parts: respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que hagi cursat l’alumne, i respondre també de forma escrita a qüestions sobre una de les matèries de modalitat que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat, sempre que aquesta sigui continuació de la que, amb el mateix nom, va cursar a primer de batxillerat.

DOGC

Convocatòria dels X Premis “El CAC a l’escola”

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, en la seva edició d’ahir (dia 24 d’octubre), un acord del Consell Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels X Premis “El CAC a l’escola”.

 Aquests Premis tenen la finalitat de potenciar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars, i es convoquen en 2 categories: una per l’alumnat i l’altra pel professorat dels centres educatius tant públics com privats. Hi ha un total de 14 premis distribuïts entre les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria). S’hi pot participar presentant obres originals elaborades durant els cursos 2011-2012 i/o 2012-2013.

Si hi esteu interessats/ades heu de presentar l’imprès de sol·licitud de participació en els premis que s’adjunta a l’annex 1 d’aquestes bases (el trobareu en el document en format pdf), i que es pot recollir a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (c. Sancho de Ávila, 125, 08018 Barcelona) o també se’n pot obtenir el model d’instància al web http://www.cac.cat

 Per si hi voleu participar, també us recomano que consulteu el llistat de treballs premiats en anteriors convocatòries.

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (curs 2011-2012)

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica la RESOLUCIÓ ENS/388/2012, d’1 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2011-2012.

De forma resumida, poden optar a aquests premis les persones que havent finalitzat els estudis de batxillerat a Catalunya el curs 2011-2012, hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les persones interessades han de presentar la sol.licitud d’inscripció dins del termini de l’1 al 8 de juny de 2012 a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, i ha de contenir la informació que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució..

Les proves es realitzaran el dia 3 de juliol de 2012, a partir de les 9 hores en diferents centres segons l’àmbit territorial, i s’estructuren de la manera següent:

–       Un primer exercici amb 2 parts (una per comentar un text literari i una per comentar un text històric) de les quals una s’ha de contestar en català i l’altra en castellà.

–      Un segon exercici que també consta de 2 parts: respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que hagi cursat l’alumne, i respondre també de forma escrita a qüestions sobre una de les matèries de modalitat que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat, sempre que aquesta sigui continuació de la que, amb el mateix nom, va cursar a primer de batxillerat.

 

« Entrades més antigues Entrades més recents »