El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, en la seva edició d’ahir (dia 24 d’octubre), un acord del Consell Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels X Premis “El CAC a l’escola”.

 Aquests Premis tenen la finalitat de potenciar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars, i es convoquen en 2 categories: una per l’alumnat i l’altra pel professorat dels centres educatius tant públics com privats. Hi ha un total de 14 premis distribuïts entre les diferents etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria). S’hi pot participar presentant obres originals elaborades durant els cursos 2011-2012 i/o 2012-2013.

Si hi esteu interessats/ades heu de presentar l’imprès de sol·licitud de participació en els premis que s’adjunta a l’annex 1 d’aquestes bases (el trobareu en el document en format pdf), i que es pot recollir a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (c. Sancho de Ávila, 125, 08018 Barcelona) o també se’n pot obtenir el model d’instància al web http://www.cac.cat

 Per si hi voleu participar, també us recomano que consulteu el llistat de treballs premiats en anteriors convocatòries.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra