Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: resultats globals (Pàgina 2 de 2)

Selectivitat 2015 (convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat mitjançant una nota de premsa que el 96,97% (que és un punt i mig superior al de l’any passat que va ser del 95,48%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,699, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,28), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 7,047. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,474, 7,28 i 6,956 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la cinquena vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i hi ha hagut un 64,05% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa una clar augment respecte a l’any passat que va ser del 50,32%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un fort augment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 543 alumnes (això és una xifra rècord en la historia de les PAU!) o sigui, 220 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 27 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, en tots els casos la nota mitjana és superior al 5, i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de llengües com són Alemany (8,47), Francès (8,01), Anglès (7,26), Grec (7,13) i Anàlisi musical (7,10), mentre que les més baixes són bàsicament assignatures de Ciències, com ara Ciències de la Terra i medi ambient (5,44), Dibuix tècnic (5,76), Electrotècnia (5,81), Llatí (5,86), i Física (6,02).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

–       Nota de premsa sobre els resultats de les PAU juny 2014

–       Comunicat sobre els resultats de les PAU en format pdf

Consell Interuniversitari Catalunya sele2012 pau (sobre les)

Selectivitat 2014 (convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 95,48% (que és lleugerament superior al de l’any passat que va ser del 94,94%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,474, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,28), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,956. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,346, 7,25 i 6,887 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la quarta vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 50,32% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa una clara disminució respecte a l’any passat que va ser del 66,99%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un fort augment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 323 alumnes (això és una xifra rècord en la historia de les PAU!) o sigui, 97 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 21 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, en gairebé tots els casos (excepte Electrotècnia i Matemàtiques) la nota mitjana és superior al 5, i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Alemany (8,41),  Francès (8), Tecnologia industrial (7,47), Cultura audiovisual (7,18) i Grec (7), mentre que les més baixes són bàsicament assignatures de Ciències com ara Electrotècnia (4,58), Matemàtiques (4,97), Física (5,23), Dibuix tècnic (5,59) i Llatí (5,63).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

–       Nota de premsa sobre els resultats de les PAU juny 2014

–       Comunicat sobre els resultats de les PAU en format pdf

Consell Interuniversitari Catalunya sele2012

Selectivitat 2013(convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 94,94% (que és lleugerament inferior al de l’any passat que va ser del 95,21%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,346, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,25), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,887. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,352, 7,17 i 6,842 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la tercera vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 66,99% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa una lleugera disminució respectev a l’any passat que va ser del 70,35%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un clar augment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 226 alumnes o sigui, 101 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 25 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que en tots els casos la nota mitjana és superior al 5 i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Francès (7,71), Alemany (7,31), Anàlisi musical (6,68), Literatura catalana (6,65) i Història (6,49), mentre que les més baixes són assignatures de Ciències com ara Electrotècnia (5,05), Dibuix tècnic (5,08), Matemàtiques (5,26), Química (5,43) i Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (5,66).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Estadístiques i resultats Pau juny 2013 

Estadístiques PAU juny 2013 (conferència de premsa)

sele2012CICgran

Entrades més recents »