Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Selectivitat 2011

Selectivitat 2011: Criteris específics de correcció i qualificació (convocatòria de juny, 1r dia)

La Secretaria per a Universitats i Recerca, ja ha començat a publicar els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents a la convocatòria de juny del 2011. Cal tenir en compte que, en molts casos, només es publiquen de moment els esmentats criteris però, en el cas d’algunes matèries (les que us marco en lletra negreta), es pot consultar l’examen i/o la seva correcció més o menys completa. Més endavant ja es publicaran tots els exàmens i les correccions corresponents.

De moment hi trobareu els criteris de correcció i qualificació de les matèries de les quals s’han fet les proves el dia d’avui, i que són les següents:

Llengua castellana

Llengua catalana

Anàlisi musical

Economia de l’empresa

Ciències de la terra i del medi ambient

Literatura castellana

Tecnologia industrial

 

Selectivitat 2011: estudiants matriculats, i dates de consulta i recollida de les notes

Com ja sabeu avui comencen les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa la Secretaria per a Universitats i Recerca mitjançant una nota de premsa, s’hi han matriculat gairebé 30.000 persones, o sigui unes 3.300 més que l’any passat, però tenint en compte que d’aquests n’hi ha unes 3.500 procedents de Cicles Formatius de Grau Superior que fins ara no es presentaven a les PAU, en realitat hi ha una petita disminució en el nombre d’alumnes que, procedents de Batxillerat, l’han acabat aquest any, i també hi ha una petita proporció repetint les proves perquè les van suspendre o bé per millorar nota.

Això sí cal tenir en compte que, amb el  model actual de les PAU, és interessant fixar-se en el nombre de persones que es presentaran a alguna/es de les matèries de la fase específica (o sigui s’hi examinaran de forma voluntària), i que constitueix un 96,18% o sigui una àmplia majoria del total d’alumnes matriculats/des a Selectivitat.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar àmplia informació sobre l’estructura actual de les PAU, així com també de la distribució horària dels diferents exàmens, i la procedència d’alumnes per comarques, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

–       30 de juny: consulta personalitzada a través del portal accesnet i informació dels resultats generals en roda de premsa per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

–       4 de juliol: recollida de les notes per part de l’alumnat en el centre de secundària on ha cursat el batxillerat o el CFGS.

 

Selectivitat 2011: presentació en Powerpoint dels aspectes més importants

A partir de les informacions actualitzades de la pàgina que, sobre les Proves d’accés a la Universitat, té el Comissionat d’Universitats i Recerca, hem elaborat una presentacia-pau-2011-alumnes-2n-bat que resumeix, de forma molt senzilla, els aspectes més importants de la Selectivitat de l’any 2011, i està adreçada a l’alumnat de segon de Batxillerat.

En aquesta presentacia-pau-2011-alumnes-2n-bat hi trobareu comentaris sobre les fases de les PAU i la seva qualificació, així com diferents exemples de notes segons les branques de coneixement, el calendari i les instruccions del procés de prematrícula (que s’ha de fer entre el 23 de febrer i el 7 de març) i matrícula, enllaços a les taules de ponderació de les matèries de modalitat i a les notes de tall de 2010, i el calendari i horaris previstos per les proves de 2011.


 

stucom-logocomissionat-uir