Com ja sabeu avui comencen les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa la Secretaria per a Universitats i Recerca mitjançant una nota de premsa, s’hi han matriculat gairebé 30.000 persones, o sigui unes 3.300 més que l’any passat, però tenint en compte que d’aquests n’hi ha unes 3.500 procedents de Cicles Formatius de Grau Superior que fins ara no es presentaven a les PAU, en realitat hi ha una petita disminució en el nombre d’alumnes que, procedents de Batxillerat, l’han acabat aquest any, i també hi ha una petita proporció repetint les proves perquè les van suspendre o bé per millorar nota.

Això sí cal tenir en compte que, amb el  model actual de les PAU, és interessant fixar-se en el nombre de persones que es presentaran a alguna/es de les matèries de la fase específica (o sigui s’hi examinaran de forma voluntària), i que constitueix un 96,18% o sigui una àmplia majoria del total d’alumnes matriculats/des a Selectivitat.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar àmplia informació sobre l’estructura actual de les PAU, així com també de la distribució horària dels diferents exàmens, i la procedència d’alumnes per comarques, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

–       30 de juny: consulta personalitzada a través del portal accesnet i informació dels resultats generals en roda de premsa per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

–       4 de juliol: recollida de les notes per part de l’alumnat en el centre de secundària on ha cursat el batxillerat o el CFGS.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra