Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Web de Formació i Orientació Laboral

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía és capdavantera a l’estat espanyol en l’aplicació de les TIC a l’aula. Una de les activitats que ha subvencionat és la pàgina-web de Formació i Orientació Laboral que han fet Raquel Cobos (professora de FOL) i Miguel Ángel Lanzas (professor de Tecnologia). En ella desenvolupen un total de 14 temes de la matèria amb continguts, activitats i exercicis d’autoavaluació. A més a més, ofereixen múltiples enllaços a d’altres webs relacionats i de documentació oficial i legal. Els temes tractats són els següents:
– Tema 1: Dret laboral: definició i evolució històrica (autoavaluació).
– Tema 2: El contracte laboral (autoavaluació).
– Tema 3: Les condicions del contracte de treball (autoavaluació).
– Tema 4: La jornada laboral (autoavaluació).
– Tema 5: Tipus de contractes laborals (autoavaluació).
– Tema 6: La participació dels treballadors en l’empresa (autoavaluació).
– Tema 7: Els sindicats i les associacions empresarials (autoavaluació).
– Tema 8: El conveni col.lectiu (autoavaluació).
– Tema 9: Modificació, suspensió i extinció del contracte laboral (autoavaluació)
– Tema 10: El mercat laboral.
– Tema 11: El treball i la salut (autoavaluació).
– Tema 12: Tècnica de primers auxilis (autoavaluació).
– Tema 13: La Seguretat Social (autoavaluació).
– Tema 14: Protecció de riscos laborals (autoavaluació).

JDA marca junta

2 comentaris

  1. angel morán

    Ejercicios de autoevaluación muy positivos para trabajar en clase. Son didácticos y se convierten en una herramienta muy buena para el profesor.

  2. Marcos

    Es un buen recurso para el aula.
    La documentación disponible es un curso de FOL y los test de autoevaluación tienen preguntas bastante completas.
    Puede utilizarse como material de recuperación cuando los alumnos faltan a clase.

Deixa un comentari