Andreu Guiu és professor de Ciències Socials a l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, i és el responsable d’un ampli portal de recursos a Internet per a aquestes matèries anomenat “El Web de les Ciències Socials“. En ell hi podem trobar gran quantitat d’enllaços a diferents recursos de la xarxa a nivell mundial, tant per a l’alumnat com per al professorat. Entre els molts apartats de que consta, voldria destacar els següents:

Recursos per a Geografia

Recursos per a Història

Recursos per a Història de l’art

Recursos per a Filosofia

Imatges per a les Ciències Socials

Viatge virtual per les Ciències Socials

web-ciencies-socials.jpg