Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Categoria: Destacats (Pàgina 1 de 6)

Selectivitat 2010: 10 consells per superar-la

En el transcurs del pròxim mes de juny, molts/es de vosaltres, us haureu de presentar a les proves de Selectivitat (PAU), i voldria donar-vos alguns consells per tal que obtingueu els millors resultats d’aquestes proves:

1.- Són uns exàmens molt semblants als que ja heu fet i superat en el transcurs del Batxillerat, per tant, feu-los sense nervis que no són res de l’altre món.

2.- El primer dia de les proves, us donaran una sèrie d’instruccions que cal seguir en aquests tipus d’exàmens. Esteu doncs, ben atents a les instruccions.

3.- Quan us reparteixin l’examen no heu de començar a contestar de seguida. Abans de fer-ho, llegiu-vos atentament tot l’examen.

4.- En els exàmens de les diferents matèries hi ha 2 opcions, heu de comparar-les i triar aquella amb la que pugueu obtenir més punts.

5.- És possible que no entengueu algun aspecte de l’enunciat d’alguna qüestió, teniu el dret de preguntar els dubtes als membres del tribunal que vigilen l’examen.

6.- Quan ja hagueu escollit l’opció més convenient, comenceu a contestar les preguntes que us semblin més fàcils, deixant les difícils per després.

7.- A l’acabar de contestar totes les qüestions que pugueu, feu un primer repàs llegint-vos les vostres respostes per sobre.

8.- Tot seguit, relaxeu-vos un parell de minuts (pensant en altres coses) i feu un segon repàs més complet.

9.- Quan sortiu de l’examen, no comenteu res amb els vostres companys i/o professors ja que pot ser que us doneu compte que heu fet alguna errada i això us posaria nerviosos per l’examen següent, o sigui que: examen fet, examen oblidat!.

10.- Per la fase obligatòria heu de fer 5 proves en 3 dies, i és possible que alguna d’ells us vagi malament. Tot i així, es pot compensar amb les d’altres matèries. És doncs imprescindible, presentar-se a totes les 5 proves i lliurar el full d’examen. Si, a més a més, feu la fase voluntària només es comptaran les notes d’aquelles matèries a les quals us presenteu amb independència que us n’hagessiu matriculat de més.

logotipo_stucom

A més a més d’aquests consells personals, us recomano que us llegiu els següents documents que he trobat per Internet i que crec us poden ser d’utilitat de cara a l’examen de Selectivitat:

– “¿Cómo preparar y afrontar los exámenes de Selectividad?”. Tracta sobre la preparació i realització de les proves donant consells pels diferents tipus d’examen (test, tema, problemes,…). És obra del servei de qualitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

umh3

– “Consejos para Selectividad“. Instruccions molt concretes i senzilles a seguir en els exàmens ofertes per la secció de secundària de “Mujer palabra“.

mujer-palabra

Accés a la Universitat: noves modificacions, tant per la via de Selectivitat, com per la via de Cicles Formatius de Grau Superior

El Boletín Oficial del Estado, en la seva edició d’ahir dissabte 8 de maig, publica el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, amb el qual segons la referència del Consell de Ministres, pretén oferir més detalls sobre l’organització, gestió i desenvolupament de les proves d’accés per tal d’evitar incerteses i reforçar la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants, tant els que opten per la via d’accés a través de la Selectivitat, com pels que ho fan a partir dels Cicles Formatius de Grau Superior.

Com que particularment crec que, aquest Decret, el que fa és complicar encara més l’embolic que durant tot el curs s’ha format amb el nou model d’accés a la Universitat, us faig un breu resum dels punts que considero més importants:

Accés via Selectivitat: la major part de modificacions, que no són gaire importants, no entraran en vigor fins el pròxim curs 2010-2011 i, per tant, crec que val la pena esperar-se a que siguin publicades en el DOGC. Sí que és molt important, l’apartat 13, referent a les persones que han superat les PAU en anys anteriors i que per fer la preinscripció només pel pròxim curs 2010-2011, poden sumar a la seva nota de Selectivitat, les 2 millors notes de matèries de modalitat dels quals es van examinar (sempre que fossin superiors al 5) multiplicades per 0,1 o 0,2, segons la taula de ponderacions de les matèries adscrites a la branca de coneixements a la qual pertany l’estudi de Grau que vulguin cursar. Concretament aquest apartat 13 diu el següent:

A los estudiantes que habiendo superado la prueba de acceso a la universidad con anterioridad al año 2010 y pretendan acceder a enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se presenten procedimientos de concurrencia competitiva, se les calculará la nota de admisión conforme a la fórmula:

Nota de admisión = CDA + a*C1 + b*C2

CDA= La calificación definitiva del acceso obtenida con anterioridad al año 2010.

C1, C2= Las calificaciones de un máximo de dos materias de las que el estudiante se examinó en el segundo ejercicio de la prueba de acceso que hace valer, con un valor mínimo de 5 puntos.

La nota de admisión incorporará las calificaciones de las citadas materias de examen en el caso de que coincidan con materias adscritas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido

Accés via Cicles Formatius de Grau Superior: per fer la preinscipció pel pròxim curs 2010-2011, s’aplicarà el nou model d’accés des de CFGS que ja s’havia publicat, és a dir, es tindrà en compte la nota mitjana del Cicle més les dues millors notes dels mòduls (que no siguin ni FOL ni FCT) multiplicades per 0,1. Però, pels cursos següents, les persones que vulguin augmentar la seva nota mitjana del Cicle, s’hauran d’examinar de fins a 4 matèries de les que hagin cursat i segons un temari que ja establirà la Generalitat. Cal tenir clar que, aquesta prova, serà totalment voluntària però, evidentment, en el cas que hi hagi més demanda que no pas oferta de places universitàries, serà interessant de fer-la. Com podeu comprovar en l’apartat 7, el nou model (insisteixo en que és per les persones que facin un CFGS a partir del pròxim curs) quedarà així:

a) Cada estudiante podrá realizar un máximo de cuatro ejercicios a su elección. Cada ejercicio estará relacionado con un tema del temario establecido a este efecto para cada una de las enseñanzas relativas a los títulos de Técnico Superior, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior. El Ministerio de Educación, previa consulta a las Comunidades Autónomas, definirá y desarrollará los tres temarios y adscribirá cada tema a las ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

b) Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante deberá elegir una.

c) Cada uno de los ejercicios de los que se examine el estudiante en esta fase específica se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará superado el ejercicio cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

d) Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica.

boe2009logompr2009doboe


Selectivitat 2010: el “Posa’t a prova” ja funciona

Com cada curs, el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i per tal d’ajudar als estudiants a preparar-se per superar les PAU (o proves de Selectivitat), publica una aplicació interactiva anomenada Posa’t a prova, que conté una sèrie de preguntes de tipus test de totes les matèries de les quals es poden examinar en aquestes proves. Només cal triar una matèria del desplegable i, tot seguit, apareixeran una sèrie de qüestions sobre la matèria triada a les que es pot anar contestant i, posteriorment, es poden saber els resultats obtinguts. Si bé, el procés és molt fàcil de seguir, hi ha també un apartat d’ajuda que explica de forma molt senzilla el funcionament del programa.

Tot i així, és convenient tenir en compte que, aquest programa és útil per saber més o menys el nivell que s’ha assolit en cadascuna de les matèries però que, en realitat, per preparar les PAU, cal mirar els exàmens de Selectivitat (amb enunciats i correccions) que s’han proposat en cursos anteriors, i sobretot tenir en compte que, aquest any 2010 comença a fer-se un nou model de Selectivitat, la qual cosa implica que també han variat l’estructura de l’examen i els criteris generals d’avaluació de les diferents matèries.

posat2010comissionat-ur

Universitat de Barcelona: Jornada de portes obertes 2010 i oferta de Graus pel curs 2010-2011

Com ja sabeu, el pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris  estaran adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i, per tant, convé informar-se de com són els Graus que es vol cursar. En el cas de la Universitat de Barcelona (que concentra un terç de l’alumnat universitari de Catalunya), que ha fet pública la seva oferta d’estudis pel curs 2010-2011 fa pocs dies, hi ha la possiblitat d’assistir a les jornades de portes obertes que es faran bàsicament entre els dies 13 i 16 del mes d’abril.

Tingueu en compte que cal omplir un formulari d’inscripció que trobareu en la descripció del programa de la jornada en cadascuna de les diferents Facultats i/o Escoles universitàries tal com us poso tot seguit i, a més a més, hi podeu veure la informació sobre els diferents Graus:

Escola Universitària d’Infermeria (Infermeria, Podologia): dia 16 d’abril.

Facultat de Belles Arts (Belles Arts, Conservació-restauració de Bens Culturals, Disseny): dia 14 d’abril.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Informació i Documentació): dia 14 d’abril.

Facultat de Biologia (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques): dia 16 d’abril.

Facultat d’Economia i Empresa (Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Estadística, Sociologia): dia 14 d’abril.

Facultat de Dret (Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals): dia 13 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Diagonal)(Farmàcia): dia 14 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Torribera) (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica): dia 14 d’abril.

Facultat de Filologia (Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes): dia 14 d’abril.

Facultat de Filosofia (Filosofia): dia 14 d’abril.

Facultat de Física (Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Física): dia 14 d’abril.

Facultat de Formació del Professorat (Comunicació Audiovisual, Educació Infantil, Educació Primària): dies 13 i 14 d’abril.

Facultat de Geografia i Història (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, Història de l’Art): dia 14 d’abril.

Facultat de Geologia (Enginyeria Geològica, Geologia): dia 14 d’abril.

Facultat de Matemàtiques (Enginyeria Informàtica, Matemàtiques): dia 14 d’abril.

Facultat de Medicina (Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina): dia 16 d’abril.

Facultat d’Odontologia (Odontologia): dia 16 d’abril.

Facultat de Pedagogia (Educació Social, Pedagogia, Treball Social): dia 14 d’abril.

Facultat de Psicologia (Psicologia): dies 13 i 14 d’abril.

Facultat de Química (Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Materials): dia 14 d’abril.

A més a més, d’aquestes Facultats i Escoles Universitàries que són centres integrats en la Universitats de Barcelona, també hi ha alguns centres adscrits i que, generalment, tenen un preu de matrícula més elevat. En ells, les jornades de portes obertes i els estudis ofertats, són:

Escola Universitària Sant Joan de Déu (Infermeria): dia 22 d’abril.

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Cinema i Mitjans Audiovisuals): sessió informativa el dia 30 d’abril a les 5 de la tarda.

Escola Superior de Relacions Públiques (Publicitat i Relacions Públiques): dies 13 i 15 d’abril.

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (Turisme): dia 10 d’abril.

INEFC (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport): dia 14 d’abril.

ub2ub-port-ob2010

Curs 2010-2011: Què i per què es pot estudiar a les universitats de Catalunya

El pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja han d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES o pla Bolonya) i, per tal que l’alumnat de Secundària conegui quines carreres pot cursar, el Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha fet pública l’oferta de les 451 titulacions de Grau, tenint en compte que 121 d’aquestes són noves, bé com a conseqüència de l’adaptació d’alguna Diplomatura o Llicenciatura a l’EEES, o bé són estudis de nova creació.

Per a recaptar la màxima informació possible sobre aquesta oferta universitària us recomano que seguiu els 2 procediments que us poso a continuació:

1r) Feu servir el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?” que també està disponible en altres idiomes (castellano, english), i en el que trobareu 4 cercadors principals:

Cercador per nom: cal introduir el nom de l’estudi que es vulgui consultar.

Cercador per branca de coneixements a la qual estigui adscrit el Grau (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

Cercador per universitat: podeu veure quins Graus s’imparteixen a cadascuna de les 7 universitats públiques i les 5 universitats privades.

Cercador per municipi: amb el llistat de les 22 localitats on hi ha centres universitaris.

En aquest portal, cada Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).


2n) Aneu a consultar l’oferta de Graus que han publicat cadascuna de les 12 universitats catalanes ja que, en aquest cas, cada estudi disposa d’una fitxa més àmplia que el portal que he comentat abans, i en la que us recomano sobretot us fixeu en l’apartat Pla d’estudis” en el que figuren les diferents matèries que cal cursar, i així podreu veure si realment aquell estudi és el que us agradarà fer. Tot seguit us poso doncs aquesta oferta per universitats, tenint en compte que les 7 primeres són de titularitat pública (però en elles hi poden haver centres adscrits i, per tant, amb un preu privat), i les altres 5 són privades.

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Abat Oliba (UAO)


que-i-per-que-estudiarperqueque-i-per-queuniversitats3que-i-per-queuniversitats5

« Entrades més antigues