Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Orientació universitària(i 7): universitats privades a Catalunya

A més a més de les universitats públiques, a Catalunya, i des de l’any 1991, com a conseqüència de diverses iniciatives privades, s’han anat creant altres universitats que han estat reconegudes pel Parlament. Es tracta de la Universitat Ramon Llull (any 1991), la Universitat Oberta de Catalunya (1995), la Universitat de Vic (1997), la Universitat Internacional de Catalunya (1997) i la Universitat Abat Oliva CEU (2003). Al ser de titularitat privada, el cost de la matrícula és bastant més elevat que en el cas dels centres públics, i encara que varia molt entre les diferents Escoles i Facultats, es pot considerar que, de forma aproximada, oscil·la entre els 3.000 i els 9.000 euros per cada curs. Tot i així, en moltes d’elles, es poden sol·licitar beques i/o ajuts que poden cobrir, parcial o totalment, aquestes despeses.

La Universitat Ramon Llull (castellano, english) o URL, està integrada per 10 institucions federades que ofereixen un total de 43 titulacions de primer i segon cicle per a cursar les quals cal complir una sèrie de requisits, o sigui que hi ha un reglament d’accés i admissió (n’hi ha un d’especial amb reconeixement de crèdits pels alumnes procedents de CFGS). Entre els centres federats, crec que cal destacar-ne dos que tenen un ampli prestigi a nivell internacional: Institut Químic de Sarrià (IQS) i Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), així com un terecer que ofereix (entre d’altres) diverses titulacions en l’àmbit sanitari com és l’Escola Blanquerna.

 

La Universitat Oberta de Catalunya (castellano, english) o UOC, creada l’any 1995, és una universitat no presencial i que, per tant, utilitza bàsicament les tecnologies interactives i multimèdia. Per això, crec convenient mirar en primer lloc l’apartat de com s’estudia a la UOC i després veure quines són les titulacions que s’hi poden cursar.

 

La Universitat de Vic (castellano, english) o UVic, ofereix una gran varietat de titulacions de 1r i 2n cicle a més a més de diversos títols propis. Es pot consultar les vies d’accés amb informacions sobre preinscripció, reconeixement de crèdits dels CFGS, beques i ajuts,… En qualsevol cas crec que, la millor informació específica, es pot obtenir a partir de les guies de l’estudiant de cadascuna de les titulacions. També és convenient veure la localització del campus així com els accessos a la ciutat de Vic i els transports públics.

 

La Universitat Internacional de Catalunya (castellano, english) o UIC, imparteix un total de 17 titulacions en els seus diferents centres. Té un servei d’informació i admissions que crec convenient consultar, així com també l’apartat del cost de les matrícules.

uic.jpg

La Universitat Abat Oliba CEU (castellano, english) o UAO, es troba ubicada a Barcelona i actualment imparteix estudis de 8 Llicenciatures. Crec interessant fixar-se en el serveis que s’ofereixen i, sobretot, en el procés d’admissió a seguir per part dels futurs alumnes.

uao.gif

2 comentaris

  1. adri

    La Uni de Vic està plena de hippies i kuMbas

  2. ana

    calla pijo

Deixa un comentari