En el transcurs del mes de novembre, el Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ha actualitzat la informació sobre les Proves d’accés a la universitat (PAU) i més concretament sobre l’estructura de l’examen de totes les matèries. Com que és possible que hi hagi hagut canvis respecte als anys anteriors, crec convenient fer-hi una ullada per tal de veure com queden tant l’estructura de l’examen com els criteris d’avaluació i, en el cas d’alguna matèria, quines són les variacions en l’equip responsable de la coordinació. Tot seguit podeu consultar la informació sobre les matèries :

 

Biologia        

Literatura castellana

Història

Dibuix artístic

Imatge

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llatí

Literatura catalana

Electrotècnia

Mecànica

Tecnologia industrial

Grec

Història de la música

Física

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials

Química

Ciències de la Terra i medi ambient

Economia i organització d’empresa

Matemàtiques

Alemany

Anglès

Francès

Italià

Dibuix tècnic

Filosofia

Geografia

Història de l’art

Fonaments del disseny

Tècniques d’expressió graficoplàstica

Volum

univ-i-rec.jpg