Gràcies a un acord que han signat el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, i tal com ja va passar el curs anterior, el professorat pot accedir al carnet docent amb el qual tindrà l’entrada gratuïta, durant el curs 2008-2009, als museus dependents dels poders públics de Catalunya i també a d’altres equipaments culturals adherits (vegeu el llistat de museus).

Si voleu accedir al carnet heu d’omplir les dades corresponents i, un cop el tingueu imprés, s’ha de signar i segellar per part de la direcció del centre escolar en el qual esteu treballant.