Amb l’entrada en vigor del nou model de Selectivitat en aquest curs 2009-2010, ha calgut fer alguns canvis en l’estructura de l’examen i els criteris generals d’avaluació de les diferents matèries, tenint en compte que, a més a més, hi ha algunes assignatures noves, d’altres han desaparegut com a tals, i algunes han canviat de nom.

Per això crec imprescindible consultar la informació que ha donat el Comissionat d’Universitats i Recerca, per tal de veure com han quedat aquests dos aspectes tan importants dels exàmens de Selectivitat. En el cas d’algunes matèries, podreu veure que hi ha documents adjunts amb diferents indicacions actualitzades i/o models del nou tipus d’examen, però en totes elles, l’estructura i els criteris d’avaluació, han quedat de la següent manera:

Llengua catalana

Llengua castellana

Literatura catalana

Literatura castellana

Anglès

Francès

Alemany

Italià

Llatí

Grec

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials

Economia de l’Empresa

Física

Química

Biologia

Ciències de la Terra i medi ambient

Història

Història de la Filosofia

Geografia

Història de l’art

Anàlisi musical

Dibuix artístic

Disseny

Cultura audiovisual

Dibuix tècnic

Tecnologia industrial

Electrotècnia


univ-i-recer