La Secretaria d’Universitats i Recerca va començar ahir a actualitzar la informació que, sobre l’estructura dels exàmens, publica en l’apartat d’Exàmens i informació de les matèries de les Proves d’accés a la Universitat (PAU) que tindran lloc l’any 2012 i, si bé de moment, aquesta actualització encara no s’ha fet en algunes matèries, cal esperar que ben aviat es pugui fer en totes elles. Tenint en compte que, només fa dos cursos que està en funcionament el nou sistema de Selectivitat, crec interessant comprovar si l’estructura dels exàmens de les diferents matèries ha estat modificada, per tal de poder preparar millor l’alumnat per a la superació de les PAU. A més a més, en alguns casos, es pot consultar documents adjunts sobre llistats d’obres, lectures prescriptives, i/o models d’examen per aquesta Selectivitat de l’any 2012.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar el següent llistat:

 

Llengua catalana (orientacions)

Llengua castellana (orientacions)

Literatura catalana (lectures prescriptives PAU 2012, lectures prescriptives PAU 2013)

Literatura castellana (lectures prescriptives)

Anglès

Francès

Alemany

Llatí (orientacions)

Grec (orientacions)

Matemàtiques (orientacions)

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (orientacions)

Economia de l’empresa (orientacions)

Física (orientacions)

Química (orientacions)(indicacions formulació)(model prova A)(model prova B)(models exercicis continguts nous PAU2012)

Biologia (orientacions)

Ciències de la Terra i medi ambient

Història de la Filosofia 

Geografia (orientacions) (model de prova)

Història de l’Art (comentaris noves obres) (model de prova)

Anàlisi musical

Dibuix artístic

Disseny

Cultura audiovisual (model d’examen)

Dibuix tècnic (model de prova)

Tecnologia industrial (orientacions)

Electrotècnia (orientacions)