La Secretaria d’Universitats i Recerca està actualitzant la informació que publica en l’apartat d’Estructura dels exàmens i informació de les matèries, de les Proves d’accés a la Universitat (PAU) que tindran lloc l’any 2014 i, si bé de moment, aquesta actualització encara no s’ha fet en algunes matèries, cal esperar que ben aviat es pugui fer en totes elles. Tenint en compte que, només fa quatre cursos que està en funcionament el nou sistema de Selectivitat, crec interessant comprovar si l’estructura dels exàmens de les diferents matèries ha estat modificada, per tal de poder preparar millor l’alumnat per a la superació de les PAU. A més a més, en alguns casos, es pot consultar documents adjunts sobre llistats d’obres, lectures prescriptives, i/o models d’examen per aquesta Selectivitat de l’any 2014.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar el següent llistat:

 

Llengua catalana (orientacions)

 

Llengua castellana (orientacions)

 

Literatura catalana (lectures prescriptives PAU 2014)

 

Literatura castellana (lectures prescriptives PAU 2014)

 

Anglès

 

Francès

 

Alemany

 

Italià

 

Llatí (orientacions)

 

Grec (orientacions)

 

Matemàtiques (orientacions)

 

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (orientacions)

 

Economia de l’empresa (orientacions)

 

Física (orientacions)

 

Química (orientacions)(indicacions formulació)(models prova A)(models prova B)(models exercicis continguts PAU2014 i solucions)

 

Biologia (orientacions)

 

Ciències de la Terra i medi ambient

 

Història

 

Història de la Filosofia

 

Geografia (orientacions) (model de prova)

 

Història de l’Art (comentaris llistat d’obres) (model de prova)

 

Anàlisi musical (llistat d’obres, criteris en relació al llistat)

 

Dibuix artístic (model de prova)

 

Disseny

 

Cultura audiovisual (model d’examen)

 

Dibuix tècnic (model de prova)

 

Tecnologia industrial (orientacions)

 

Electrotècnia (orientacions)

 

sele2012  CICgran