La Secretaria d’Universitats i Recerca està actualitzant la informació que publica en l’apartat d’Estructura dels exàmens i informació de les matèries, de les Proves d’accés a la Universitat (PAU) que tindran lloc l’any 2015.Tenint en compte que, només fa cinc cursos que està en funcionament el nou sistema de Selectivitat, crec interessant comprovar si l’estructura dels exàmens de les diferents matèries ha estat modificada, per tal de poder preparar millor l’alumnat per a la superació de les PAU. A més a més, en alguns casos, es pot consultar documents adjunts sobre llistats d’obres, lectures prescriptives, i/o models d’examen per aquesta Selectivitat de l’any 2015.

Les persones que hi esteu interessades podeu consultar el següent llistat:

Llengua catalana (orientacions)

Llengua castellana (orientacions)

Anglès

Francès

Alemany

Italià

Llatí (orientacions)

Grec (orientacions)

Matemàtiques (orientacions)

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (orientacions)

Economia de l’empresa (orientacions)

Física (orientacions)

Química (orientacions)(indicacions formulació)(models d’exercicis)

Biologia (orientacions)

Ciències de la Terra i medi ambient

Història

Història de la Filosofia

Geografia (orientacions) (model de prova)

Història de l’Art (llistat d’obres) (esquema d’anàlisi d’obres) (model de prova)

Anàlisi musical (llistat d’obres, criteris en relació al llistat)

Dibuix artístic (model de prova)

Disseny

Cultura audiovisual (model d’examen)

Dibuix tècnic (model de prova)

Tecnologia industrial (orientacions)

 

sele2012  Consell Interuniversitari Catalunya