La creixent utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en l’àmbit empresarial i laboral, planteja una sèrie d’aspectes legals que cal tenir en compte per tal de poder treballar amb les TIC respectant els drets fonamentals de les persones, però al mateix temps impulsant l’ús de tecnologies de seguretat que permetin operar a les empreses amb total confiança en aquestes noves eines de treball.

Per això crec que és molt interessant consultar una pàgina web promoguda pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que s’anomena INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació), i que es defineix com una plataforma per al desenvolupament de la Societat del Coneixement a través de projectes de l’àmbit de la innovació i la tecnologia.

Dins d’ella podem trobar diferents apartats dels quals voldria destacar els següents:

       Àrea jurídica de la Seguretat i les TIC: inclou una sèrie de Guies Legals (Guía sobre la utilización de las tecnologías de la información en el ámbito laboral, Guía legal sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen en Internet, Guía sobre Comercio Electrónico y eConfianza, Guía legal sobre fiscalidad de los negocios a través de Internet, …)

       Models de Contractes Tecnològics: Model d’acord de confidencialitat i secret, Model de política de privacitat per a un lloc web, Clàusules Contractuals sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, …

       DNI electrònic: amb informació sobre la signatura electrònica i el DNIe tant per a la ciutadania en general com per les empreses (bàsicament per les PIME).

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra      STUBLOGS Xarxa i Pissarra