Per part del "Ministerio de Educación y Ciencia" i el "Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias", s’han convocat els "XX Premios de investigación pedagógica y experiencias didácticas". A aquests premis s’hi poden presentar tots els professionals de l’ensenyament i, tal com podeu consultar a les bases d’aquesta convocatòria, cadascun d’ells té una dotació econòmica de 2.500 euros. Es convoquen un total de 6 premis distribuïts de la següent manera:

2 per a investigació pedagògica

2 per a experiències didàctiques en l’àrea de Ciències

2 per a experiències didàctiques en l’àrea de Lletres

El termini de presentació dels treballs acaba el dia 6 de novembre de 2006.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra